| Nyhed

Ekspertliste - miljø, klima og bæredygtighed

Roskilde Universitet har udarbejdet en ekspertliste med en oversigt over forskere, der beskæftiger sig med områderne klima, miljø og bæredygtighed.
ekspertliste
Professor i økotoksikologi Henriette Selck, lektor i klima-, transport- og energipolitik Helene Dyrhauge og lektor i borgerinddragelse Annika Agger.


Institut for Mennesker og Teknologi
 

Niels Heine Kristensenprofessor i fødevaresystemer og fødevarepolitik

 • Bæredygtige fødevaresystemer
 • Grønne offentlige fødevareindkøb
 • Urbane fødevaresystemer og kommunal fødevarepolitik
 • Grøn omstilling, landdistriktsudvikling og lokale fødevarer

Mobil: 2026 4618, e-mail: nheinek@ruc.dk
 

Henrik Hauggaard-Nielsenprofessor i energi og fødevaresystemer

 • Klima
 • Fødevaresystemer
 • Natur og miljø
 • Bioenergiteknologier 

Mobil: 2133 0785, e-mail: hnie@ruc.dk
 

Andreas Aagaard Christensen, lektor i bæredygtig arealanvendelse

 • Landskaber, habitater og biodiversitet
 • Landbrug, fødevare- og fiberproduktion
 • Det åbne lands planlægning og miljøregulering

Mobil: 2242 6624, e-mail: anaach@ruc.dk
 

Thomas Skou Grindsted, lektor i geografi og planlægning

 • Klima og byplanlægning
 • Miljø, energiinnovation og planlægning
 • Grønne finansieringsmodeller i byplanlægning
 • Kompetencebehov og grøn omstilling i byplanlægning

Mobil: 26215710, e-mail: tskoug@ruc.dk
 

Thomas Budde Christensen, lektor i miljøinnovation  

 • Klima og energi
 • Miljøpolitik
 • Cirkulær økonomi
 • Affald, ressourcer og genanvendelse

Mobil: 2078 4379, e-mail: tbc@ruc.dk
 

John Andersen, professor i sociologi og byplanlægning

 • Lokale energifællesskaber
 • Lynetteholmen
 • Klimabevægelsen

Mobil: 6089 006, e-mail: johna@ruc.dk


Henrik Toft Jensen, lektor emeritus i geografi

 • Forurening af havet fra industrielle rensningsanlæg

Mobil: 2171 6032, e-mail: htj@ruc.dk

 

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Aksel Haaning, lektor i filosofi og videnskabshistorie 

 • Naturbegrebets historie og aktualitet

Tlf: 4674 2714, e-mail: aksel@ruc.dk


Pernille Almlund, lektor i kommunikation

 • Politisk klimakommunikation
 • Humanioras rolle i den grønne omstilling 
 • Klimakommunikation bredt forstået; borgere, myndigheder mv.

 Mobil: 2259 3615, e-mail: almlund@ruc.dk


Fabian Holt, sociolog og lektor i kommunikation med speciale i klima og bæredygtighed 

 • Hvordan kan vi forstå klimabevægelsen og klimaaktivisterne? 
 • Er klimaforandringerne en udfordring for demokratiet? 
 • Hvordan ser befolkningen på klimaforandringerne? 
 • Hvem kræver klimahandling?
 • Hvordan kommunikerer virksomheder om bæredygtighed?

Mobil: 2060 9051, e-mail: fabianh@ruc.dk


Line Weldingh, ph.d.-stipendiat i klimajournalistik 

 • Klima- og miljøjournalistik 
 • Danske mediers dækning af klimaforandringer og journalisters udfordringer i den forbindelse

Mobil: 4141 0592, e-mail: linewe@ruc.dk


Mark Blach-Ørsten, professor i journalistik 

 • Klimadækning 
 • Klimakommunikation
 • Klima og nyhedsmedier 

Mobil: 2670 0035, e-mail: oersten@ruc.dk
 

Kristine Samson, lektor i performance design 

 • Bæredygtighed i byplanlægning
 • Designbiodiversitet, artsrigdom og arealanvendelse
 • Scenarietænkning og klimafremtider 
 • Klima og miljø-aktivisme
 • Landbrug og fødevareproduktion, forholdet mellem land og by

Mobil: 2685 1350, e-mail: ksamson@ruc.dk


Linda Lapina, lektor i kulturmøder

 • Natur i byen
 • Bæredygtige tiltag i byrummet
 • Bæredygtighed og madfordbrug
 • Sorg, skyld og andre følelsesmæssige reaktioner i forbindelse med klimaforandringer

 Mobil: 6126 1764, e-mail: llapina@ruc.dk


Anne Brædder, adjunkt i historie

 • Miljøhistorie
 • Sociale bevægelser og miljø-/klimaaktivisme
 • Tidsopfattelser i klima- og miljøspørgsmål

Mobil: 21657555, e-mail: annebra@ruc.dk 

 

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

Sevasti Chatzopoulou, lektor i European Bureaucratic Politics

 • Styring af fødevaresystemer, fødevareværdikæden 
 • Bioteknologi
 • Cirkulær økonomi 

Mobil: 3126 5959 , e-mail: seva@ruc.dk 


Jacob Dahl Rendtorff, professor i ledelsesfilosofi og virksomhedsetik 

 • Virksomheders etik og ansvar
 • Bæredygtig ledelse
 • Ledelsesfilosofi og grøn omstilling 
 • Verdensmål og klima

Mobil: 2961 5370, e-mail: jacrendt@ruc.dk
 

Helene Dyrhauge, lektor i klima-, transport- og energipolitik 

 • Klima- og energipolitik
 • Transportpolitik i forhold til liberalisering, klima og Brexit
 • Grøn omstilling

Mobil: 5338 9997, e-mail: dyrhauge@ruc.dk
 

Annika Agger, lektor i borgerinddragelse

 • Borgerinddragelse i den grønne omstilling
 • Samskabelse af klimatiltag
 • Kommunen som katalysator af grønne løsninger

Tlf.: 4674 2870, e-mail: aagger@ruc.dk 

 

Louison Cahen-Fourot, assistant professor, Economics (engelsktalende):

 • Green monetary policy and central banking
 • Green finance
 • Economic and financial instability triggered by the ecological crisis
 • Policy coordination (fiscal/environmental/monetary policies)

E-mail: lcahenfo@ruc.dk, mobil : 4418 1745
 

Institut for Naturvidenskab og Miljø

Henriette Selck, professor i økotoksikologi 

 • Miljøgifte
 • Miljøgifte i vandmiljøet
 • Regulering af miljøgifte

Mobil:6169 3422, e-mail: selck@ruc.dk,

 

Kristian Syberg, lektor i miljørisiko

 • Miljøgifte og miljøregulering
 • Plastikforurening i verdenshavene og plasthandlingsplan  

Mobil: 2679 8212, e-mail: ksyberg@ruc.dk 

 

Mere information: 

For yderligere information kontakt presseafdelingen, se: ruc.dk/presse