| Nyhed

Ekspertliste med kvindelige forskere

Roskilde Universitet har i anledning af Kvindernes Kampdag udarbejdet en aktuel ekspertliste bestående kun af kvindelige forskere.
forskere
Fra venstre: Jannie Møller Hartley, Fatima AlZahra'a Alatraktchi, Janne Gleerup og Lone Simonsen.


I den seneste tid har der været mediemæssig bevågenhed om underrepræsentationen af kvindelige forskere og eksperter i medierne. Senest viste en opgørelse lavet af Infomedia for Akademikerbladet, at der kun var tre kvinder på top 50-listen over mest citerede forskere i 2022.

Roskilde Universitet har i anledning af Kvindernes Kampdag udarbejdet en aktuel ekspertliste bestående kun af kvindelige forskere. Formålet er at skabe synlighed om universitetets kvindelige eksperter og hjælpe medierne til at bryde vanetænkningen, når det kommer til kildevalg. Listen er ment som et supplement til RUC’s ekspertlister og viser i øvrigt blot et lille udsnit af det samlede antal kvindelige forskere på RUC. Du kan se alle universitetets aktuelle ekspertlister på ruc.dk/presse.

 

Arbejdsliv og fremtidens arbejdsmarked
 

Annette Kamp, professor i arbejdsliv 

 • Mening i arbejdet
 • Arbejdstid, store bededag, the great resignation, quiet quitting
 • Digitalisering og arbejdslivet
 • Velfærdsprofessionelle og rekrutteringskrisen

E-mail: kamp@ruc.dk, mobil 6168 2471

Janne Gleerup, lektor i arbejdslivsforskning

 • 4-dages arbejdsuge/fleksibel arbejdstid
 • Work-life balance og hjemmearbejde 
 • Psykisk arbejdsmiljø 
 • Det prekære/atypiske arbejdsliv

E-mail: gleerup@ruc.dk, mobil: 2939 6126
 

Sidsel Lond Grosen, lektor i arbejdsliv

 • Teknologi i arbejdslivet
 • Velfærdsteknologi
 • Eksperimenter til forandring af arbejdslivet 

E-mail: sgrosen@ruc.dk, mobil: 2629 9277
 

Raluca Stana, adjunkt i digitalisering og technostress

 • Technostress på arbejde
 • Den digitaliseret arbejdsplads og stress
 • Teknologi i arbejdslivet
 • Tilgængelighed og produktivitet

E-mail: raluca@ruc.dk, mobil: 5392 7435
 

Agnete Meldgaard Hansen, lektor

 • 4-dages arbejdsuge
 • Work-life balance
 • Rekrutterings- og fastholdelseskrise på velfærdsområdet
 • Arbejdsmiljø for velfærdsprofessioner
 • Nye teknologier i omsorgsarbejde
 • Værdig ældrepleje

E-mail: agmeha@ruc.dk, mobil: 2624 9715
 

Sabina Pultz, lektor i socialpsykologi

 • Beskæftigelsespolitik
 • Arbejdsmarked
 • Socialpsykologi

E-mail: spultz@ruc.dk, mobil: 2494 8483


Velfærd

Hanne Marlene Dahl, professor i styring, omsorg og køn

 • Ældre
 • Styring og institutioner
 • Professionelle (sosu'er og pædagoger)
 • Omsorgskrise og social værnepligt
 • Køn, identitet og omsorg

E-mail: hmdahl@ruc.dk, Tlf.: 4674 2922
 

Tine Rostgaard, professor i socialt arbejde og velfærdspolitik

• Ældrepleje
• Aldring
• Organisering 

E-mail: tiro@ruc.dk, tlf.: 4674 2391, mobil: 4274 3445

 
Garbi Schmidt, professor i kulturmødestudier

 • Indvandring, integration og islam

E-mail: garbi@ruc.dk, mobil: 2724 3809
 

Børn og unge

Pernille Juhl, lektor i psykologi

 • Småbørns udvikling
 • Forældre
 • Familieliv
 • Tidlig indsats
 • Daginstitutioner

E-mail: peju@ruc.dk, mobil 27281540

 

Hanne Warming, professor i socialvidenskab

 • Børn og unge i udsatte positioner
 • Mistrivsel blandt børn og unge
 • Anbringelser og krisecentre for børn og unge
 • Inddragelse af børn og unge
 • Skilsmisse: Inddragelse af børns perspektiver. Familieretssystemets varetagelse af børn og unges tarv
 • Klimakrise og børn/unge

 E-mail: hannew@ruc.dk, mobil nr. 6130 9559

 

Sarah Alminde, postdoc i barndomsforskning 

 • Børneinddragelse, børnesyn, familie og demokrati
 • Skilsmisse, familieret og deleordninger
 • Børn og unges rettigheder
 • Børn og unges hverdagsliv

E-mail: sararas@ruc.dk, mobil: 2521 3834

 

Asta Breinholt, adjunkt i sociologi

 • Social ulighed i uddannelse
 • Børns faglige færdigheder
 • Forældrepraksisser
 • Sammenspil mellem genetik og socialt miljø

E-mail: astab@ruc.dk, mobil: 2856 0766


Sundhed og COVID-19
 

Mari Holen, lektor i sundhed og samfund

 • Styringsformer og politik på hospitalsområdet
 • Sundhed, køn og sygdom
 • Patientroller, og hvordan fx en politik om brugerinddragelse sætter sig igennem
 • Psykiatriområdet, samspillet mellem professionelle og brugere
 • Professionsudvikling; især på sygeplejerskeområdet, hvordan udvikling af kompetence sker i praksis

E-mail: holen@ruc.dk, mobil: 2057 7369

 

Sine Lehn, lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi

 • Omsorgskrise
 • Sundhedsuddannelser
 • Mangel på sygeplejersker
 • Sammenhæng i sundhedsvæsenet

E-mail: slehn@ruc.dk, mobil: 2168 6898

 Louise Torp Dalgaard, professor i medicinsk biologi

 • Type 2-diabetes
 • Overvægt
 • Endokrinologi/hormonsygdomme på det molekylære plan
 • Biomarkører, især RNA-baserede biomarkører
 • Metabolisme 

E-mail: ltd@ruc.dk, tlf. 4674 2713

 

Biljana Mojsoska, lektor 

 • Vedvarende bakterieinfektioner
 • Syntetisk bioinspireret nanomateriale til påvisning af patogener
 • Design af antimikrobielle lægemidler, syntese og udvikling
 • Overfladekemi til udvikling af diagnostiske metoder

E-mail: biljana@ruc.dk, mobil: 4114 2018

  

Fatima AlZahra'a Alatraktchi, adjunkt i molekylær- og medicinalbiologi

 • Tidlig diagnosticering af sygdomme
 • Biomarkører
 • Nanoteknologi
 • Prøvetagning og monitorering af egen sundhedstilstand
 • COVID-19-detektering

E-mail: alzahraa@ruc.dk, tlf:  4674 3590 

 

Lone Simonsen, professor i epidemiologi

 • Epidemiologi
 • Influenza
 • Historiske og nutidige pandemier og smittesygdomme
 • Vacciner
 • Global sundhed
 • Læring fra coronapandemien

E-mail: lonesimo@ruc.dk, tlf: 4674 2606

 

Karen Angeliki Krogfelt, professor (MSO) i molekylær- og medicinalbiologi

 • Diagnostiske metoder
 • Immunologi
 • Serologi/antistoffer
 • Seroepidemiologi
 • Vacciner
 • Infektionsmedicin

E-mail: karenak@ruc.dk, tlf.: 4674 3269
 

Pernille Almlund, lektor i kommunikation

 • Myndighedskommunikation
 • Sundhedsoplysning
 • Patientkommunikation

E-mail: almlund@ruc.dk, tlf.: 4674 3673, mobil: 2259 3615 
 

Sine Nørholm Just, professor i strategisk kommunikation

 • Risiko- og krisekommunikation
 • Tillid
 • Offentlig debat

E-mail: sinenjust@ruc.dk,  tlf. 4674 3363

 
 

Klima og energi
 

Henriette Selck, professor i økotoksikologi 

 • Miljøgifte
 • Miljøgifte i vandmiljøet
 • Regulering af miljøgifte

E-mail: selck@ruc.dk, tlf.: 4674 2983
 

Helene Dyrhauge, lektor i klima-, transport- og energipolitik 

 • Klima- og energipolitik
 • Transportpolitik i forhold til liberalisering, klima og Brexit
 • Grøn omstilling

E-mail: dyrhauge@ruc.dk, mobil: 5338 9997
 

Annemette Palmqvist, lektor i miljøbiologi og prodekan

 • Effekter af giftstoffer i miljøet
 • Plastikforurening i organiske ressourcer (spildevandsslam og kildesorteret dagrenovation)
 • Plastikforurening af landbrugsjord

E-mail: apalm@ruc.dk, mobil: 3023 0802


Krigen i Ukraine
 

Jannie Møller Hartley, lektor i journalistik

 • Korrespondenters arbejde og vilkår
 • Big techs rolle i informationskrigen
 • Metoder til verificering af misinformation
 • Digitale mediers rolle i mobilisering af støtte til Ukraine
 • Styring af medierne, fra EU’s side og i de enkelte lande

E-mail: jath@ruc.dk, mobil: 3025 1066
 

Eva Mayerhöffer, lektor i journalistik:

 • Online misinformation før og under krigen
 • Russia Today (RT)
 • Dækningen af krisen/krigen i alternative medier og højrefløjsmedier

E-mail: evamay@ruc.dk, mobil: 7172 0445 
 

Hanne Jørndrup, lektor i journalistik 

 • Krigsjournalistik 
 • Det politiske blik på krigen (og hvem der er ven eller fjende), og hvordan det kan påvirke det journalistiske blik på krigen og resultere i en dækning, der favoriserer den ene part 

E-mail: hajoe@ruc.dk, tlf: 4674 3716

 

Den offentlige sektor
 

Eva Sørensen, professor i offentlig administration og demokrati

 • Politisk ledelse
 • Udfordringer for folkestyret
 • Vælgeradfærd og valgdeltagelse

E-mail: eva@ruc.dk, mobil: 4674 2486
 

Tina Øllgaard Bentzen, lektor i samfundsvidenskab

 • Afbureaukratisering
 • Forvaltningspolitik: Styring og ledelse i den offentlige sektor
 • Tillidsreform

E-mail: tinaob@ruc.dk, mobil: 2946 9501

 

Jette Ernst, lektor i organisationer og ledelse

 • Organisatorisk forandring  - især i sundhedsvæsenet
 • Ny teknologi / robotter i sundhedsvæsenet 
 • Professioner og professionelt arbejde i sygehusvæsenet

E-mail: jeternst@ruc.dk, tlf.: 4674 2758 
 

Mere information: 

For yderligere information kontakt presseafdelingen, se: ruc.dk/presse