| Nyhed

Ekspertliste - Arbejdsliv

Find en ekspert i arbejdsliv, som kan belyse det stigende fokus på work-life balance, vores higen efter mening i arbejdslivet, problematikken vedrørende store bededag, forsøgene med 4-dages arbejdsuge, fleksibilitet og hjemmearbejde, det grænseløse arbejde og meget mere.
Arbejdsliv


Annette Kamp, professor, MSO og forskningsleder, Institut for Mennesker og Teknologi
Ansvarshavende redaktør for Tidsskrift for Arbejdsliv

 • Mening i arbejdet
 • Arbejdstid, store bededag, the great resignation, quiet quitting
 • Digitalisering og arbejdslivet
 • Velfærdsprofessionelle og rekrutteringskrisen

E-mail: kamp@ruc.dk, mobil 6168 2471
 

Janne Gleerup, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi

 • 4-dages arbejdsuge/fleksibel arbejdstid
 • work-life balance og hjemmearbejde 
 • Psykisk arbejdsmiljø 
 • Det prekære/atypiske arbejdsliv

E-mail: gleerup@ruc.dk, tlf. 2939 6126
 

Sidsel Lond Grosen, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi

 • Teknologi i arbejdslivet
 • Velfærdsteknologi
 • Eksperimenter til forandring af arbejdslivet 

E-mail: sgrosen@ruc.dk, mobil: 2629 9277
 

Henrik Lambrecht Lund, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi

 • Fastholdelse af medarbejdere og læring og personlig udvikling i arbejdslivet
 • Fagidentitet, faglighed og kvalitet i arbejdet
 • Work-life balance, hjemmearbejde, 4-dages arbejdsuge og st. bededagsproblematikken 
 • Prekariatet og fleksibelt og grænseløst arbejde
 • Virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og psykosocialt og organisatorisk arbejdsmiljø 
 • Intensitet og tempo i arbejdslivet herunder stress og psykisk nedslidning
 • Arbejdsliv og bæredygtighed
 • Arbejdsmarkedsforhold og den danske model 
 • Medarbejderdeltagelse og demokrati

E-mail: llund@ruc.dk, Tlf.: 2395 0101, mobil: 4674 2605
 

Peter Busch-Jensen, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi

 • Store bededagsproblematikken
 • hjemmearbejde
 • Prekariatet
 • Work-life balance.
 • Trivselsproblematikker i velfærdsprofessioner
 • Ledelse i og af det offentlige

E-mail: peterbj@ruc.dk, tlf.: 4674 3175 mobil: 2234 8313
 

Agnete Meldgaard Hansen, Lektor, Institut for Mennesker og Teknologi

 • 4-dages arbejdsuge
 • Work-life balance
 • Rekrutterings- og fastholdelseskrisen på velfærdsområdet
 • Arbejdsmiljø for velfærdsprofessioner
 • Nye teknologier i omsorgsarbejde
 • Værdig ældrepleje

E-mail: agmeha@ruc.dk, mobil: 2624 9715
 

Raluca Stana, ph.d., adjunkt, Institut for Mennesker og Teknologi

-    Technostress på arbejde
-    Den digitaliseret arbejdsplads og stress
-    Teknologi i arbejdslivet
-    Tilgængelighed og produktivitet

E-mail: raluca@ruc.dk, mobil: 5392 7435
 

Niels Warring, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi

 • Pædagogers og læreres arbejde
 • Erhvervsuddannelse
 • Kompetenceudvikling
 • Læring og læringsmiljøer i arbejdslivet
 • NPM og styring i den offentlige sektor 
 • Prekarisering

E-mail: warring@ruc.dk, mobil: 5132 3179  
 

Finn M. Sommer, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi

 • (Socialt) udsatte unges overgang fra folkeskole / forberedende grunduddannelse (FGU) til erhvervsuddannelse eller lønarbejde
 • Forberedende Grunduddannelse (FGU)
 • Praktik og udvekslingsophold - Udvikling af interkulturelle, grænseoverskridende uddannelser og kulturmøder.
 • Udvikling af ungdomsuddannelser: Udvikling af kreative, praksisrettede uddannelses- og læreprocesser.
 • Forsknings- og udviklingsarbejde som samarbejde mellem universitetet og personer, organisationer, foreninger, virksomheder, m.fl. uden for universitetet (aktionsforskning).

E-mail: sommer@ruc.dk, tlf.: 2862 5457
 

Annegrethe Ahrenkiel, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi

 • Daginstitutioner, herunder normeringer
 • Pædagogisk faglighed
 • Sprogudvikling
 • Læringsmiljø
 • Relationsarbejde

E-mail: annegrah@ruc.dk, mobil: 2872 1190 

 

Mere information

For yderligere information kontakt Roskilde Universitets presseservice.