| Nyhed

Digitaliseringsforsker fra RUC skal lede nyt projekt, der skal fremme grøn adfærd 

Et nyt forskningsprojekt skal fastholde og fremme den grønne adfærd for Danmarks borgere med digitale læringsspil. Innovationsfonden har investeret 11,3 millioner kr. i projektet.
Magnus
Magnus Rotvit Perlt Hansen forsker i digital transformation og er tilknyttet Institut for Mennesker og Teknologi.


En AI-spilplatform som hjælper virksomheder og kommuner med at bygge spil, der på en sjov måde kan lære danskerne at træffe grønne og bæredygtige valg. Det er målet for det nye forskningsprojekt Game For Green, som Innovationsfonden har investeret 11,3 millioner i.

Roskilde Universitet, den spil-baserede læringsplatform Actee og konsulentvirksomheden Provice er partnere i projektet.

”Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden med mange generelle data om grøn adfærd. Det kan vi udnytte til at nå borgere og medarbejdere på nye måder, hvor teknologien bruges til at lære med,” siger lektor i Digital Transformation på RUC Magnus Rotvit Perlt Hansen, der leder forskningsprojektet.

Han vurderer, at der er momentum til at skabe en forandring på det grønne område:

”Forbrugermentaliteten har for alvor nået et vigtigt vendepunkt: der ønskes forandring, og det kan ses på blandt andet forbruget af gas og el, som i Danmark faldt cirka 30 procent i efteråret 2022,” siger han.

Indsats flere steder                                                

Spillene skal kunne bygges af kommuner og virksomheder, og spilplatformens AI hjælper med at assistere spilbyggerne undervejs. Borgere og medarbejdere scanner fx en QR-kode på mobiltelefonen, hvor de kan spille et fem minutters spil, hvor de bliver sat i forskellige situationer og skal træffe valg.

For at booste den globale, grønne udvikling skal der sættes ind flere steder, påpeger Magnus Rotvit Perlt Hansen.

”Der skal sættes ind både i privaten og på arbejdspladsen, og vi har behov for at kombinere teknologi med information, der går et spadestik dybere end det, vi hører i informationskampagner. Folk vil i spillene kunne opleve og efterprøve effekten af det, de gør i hverdagen: Hvad hvis vi helt lader være med at sortere affald? Hvor dyrt er det at sætte varme på hele sommeren? Hvor produktive kan vi være, hvis vi cykler eller tager el-løbehjulet til møder og dermed mindsker vores CO2-aftryk?” siger han og tilføjer:

”Resutatet af de handlinger, vi træffer i dagligdagen, skal gøres nærværende gennem spilplatformens teknologi. Vi forsker i, hvordan digital spilteknologi og data kan genbruges, så kommuner og virksomheder i nye kontekster hele tiden kan forbedre og understøtte forandringen mod grønnere adfærd.”

Mere information:

For yderligere information kontakt: 

  • Magnus Rotvit Perlt Hansen, lektor i Digital Transformation, Institut for Mennesker og Teknologi, tlf: 4674-3476, e-mail: magnuha@ruc.dk


 

Fakta

Til at få projektet til at lykkes har Game For Green tre partnere, som sammen leder projektet, og fem bidragsydere, som repræsenterer hhv. kommuner og private virksomheder. Partnerne er Roskilde Universitet, Actee og Provice som dækker hhv. forskning i digitalt adfærdsdesign og AI, udvikling og lancering af spilplatformen Game For Green, samt grøn forretningsudvikling og bæredygtig forandring. Kommunerne Høje-Taastrup, Vallensbæk og Vejle står for at inddrage borgere og udsende spil og lære af spillenes resultater, HOFOR bidrager med detaljeret viden om vand- og fjernvarmeforbrug, og Implement Consulting Group bidrager med viden om gamification og test af spilplatformen.

  • Innovationsfondens investering: 11,3 mio. kr.
  • Samlet budget: 15,3 mio. kr.
  • Varighed: 3,5 år
  • Officiel projekttitel: Game For Green: A Game Platform that Lets Society Learn Through PlayingTowards Sustainability. www.gameforgreen.dk