| Tæt på videnskaben

Cocktaileffekten kan give dig kræft

Den såkaldte cocktaileffekt øger risikoen for kræft, viser ny forskning fra Roskilde Universitet. Det betyder, at grænseværdien for kemikalier, der bl.a. findes i fødevarer, fastsættes på et fejlagtigt grundlag.
Kræft


Når man lovgiver om grænseværdier for kemikalier, overser man, at cocktaileffekten øger risikoen for kræft. Det påpeger adjunkt i Miljørisiko Kristian Syberg fra Roskilde Universitet i forbindelse med et nyt forskningsresultat, der viser, at cocktaileffekten også gælder for potentielt kræftfremkaldende stoffer.

"Hvor man tidligere har fokuseret meget på de hormonforstyrrende stoffer i forbindelse med blandingseffekter, har vores forsøg nu vist, at cocktaileffekten også træder i kraft, når vi måler på effekter, der øger risikoen for at få kræft - og det er nyt," siger Kristian Syberg.

Cocktail-effekten er en betegnelse for den samlede virkning af alle de stoffer, vi udsættes for. Ved traditionel risikovurdering og regulering af kemikalier vurderes hvert stof enkeltvist, men i de senere år er man blevet opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt, da stofferne, når de blandes, kan være mere giftige end den umiddelbare sum af stoffernes giftighed.

 
Ødelægger kroppens DNA

Forskerne fra RUC har undersøgt tre stoffer, der har genotoksiske effekter; dvs. at de kan ødelægge DNA’et i kroppens celler, og det er et potentielt forstadie til kræft.

"Vores studie viser, at hvis man ikke tager højde for blandingseffekterne, så undervurderer man giftigheden - og så fastsætter man grænseværdien på et forkert grundlag. Dette er vigtigt, da man i EU i øjeblikket diskuterer, om man kan lave generelle grænseværdier for genotoksiske stoffer, udelukkende baseret på studier af enkeltstoffer," siger Kristian Syberg.

De tre stoffer, forskerne har testet er to slags pesticider og stoffet akrylamid, som bliver brugt i industrien fx i spildevandsbehandling og papirproduktion, men som også udvikles naturligt i visse stivelsesholdige produkter som fx kartofler, når de opvarmes til over 120 grader.

"Hvis man spiser chips, som jo har været opvarmet til over 120 grader under produktionen, eller hvis man spiser ovnbagte bagekartofler bagt ved over 120 grader, så indtager man akrylamid, som man godt i forvejen ved er et meget kræftfremkaldende stof. Det nye er, at hvis et stof som fx akrylamid blandes med andre genotoksiske stoffer, så øges giftigheden markant. Og det gælder formodentlig også, selvom man først indtager et af de andre stoffer dagen efter, fx ved at tage cyklen på arbejde og derved indånde bilos; blandingseffekten kan også ske inde i kroppen, som kan ophobe stofferne," siger Kristian Syberg og forklarer, at forsøget er et eksemplarisk studie, hvilket betyder, at de resultater, forskerne har set, muligvis også gør sig gældende i forbindelse med andre kemikalier, hvilket forskerne nu vil undersøge nærmere.

Læs flere nyheder om aktuel forskning fra RUC
 

Interessant og skræmmende

Kristian Syberg er ikke i tvivl om væsentligheden af det nye fund:

"Det er rigtig interessant; eller skræmmende - alt efter hvilken vinkel, man lægger på det. For det viser, at cocktaileffekten er vigtig for andre typer af kemikalier end de hormonforstyrrende stoffer, samt at der er en markant undervurdering af kemikaliernes giftighed, hvis man ikke tager højde for blandingseffekter."

Det nye forskningsresultat er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Toxicology and Environmental Health.
 

Mere information

For yderligere information kontakt Kristian Syberg