| Nyhed

Borgerne skal inddrages, hvis vi skal plastikforurening til livs

FN er i gang med at formulere en skelsættende aftale til kamp mod plastikforurening – og vi må sørge for, at borgerne er med, skriver Nikoline G. Oturai, ph.d.-studerende ved Roskilde Universitet, Steffen Foss Hansen, lektor ved DTU, og Kristian Syberg, lektor ved Roskilde Universitet, i en artikel i Forskerzonen. Artiklen er en del af en artikelserie om resultaterne fra MarinePlastic-projektet.
Plastikforurening på strand
Foto: Colourbox

 

Denne artikel har været bragt i Forskerzonen d. 28. december 2022.

Nu til dags er det et sjældent syn, at miljøforkæmpere jubler i særlig lang tid ad gangen.

Men der var god grund til fejring, da FN’s miljøforsamling, UNEA, i marts 2022 vedtog, at der skal forhandles en banebrydende traktat, der lovmæssigt binder alle medlemsstater til en aftale om at mindske plastforurening.

Denne traktat er ganske særegen, for det er første gang, at der er konsensus om, at der skal gøres noget ved den globale plastforurening.

»Det er den mest betydningsfulde multilaterale miljøaftale siden Parisaftalen,« siger Inger Andersen, Executive Director i UN Environment Program (UNEP).

Traktatens præcise indhold er endnu ikke på plads. Over hele verden byder forskere og organisationer, der arbejder med plastik, i disse dage ind med anbefalinger til, hvad denne nye aftale bør indeholde. Og det gør vi selvfølgelig også her i Danmark.

Herunder giver vi vores input, der handler om, at aftaler holder længst, hvis borgerne inddrages fra starten af i beslutninger, der omhandler dem.
 

Hvad skal traktaten fokusere på?

Videnskabsfolk fra forskellige dele af plastforsknings-verdenen har i løbet af sommeren udgivet videnskabelige artikler om, hvad UNEA bør inkludere i deres traktat.

Nogle foreslår et loft på plastproduktionen, andre peger på problemer ved særlige typer af plast-produkter såsom fiskeriudstyr (også kaldet ghost fishing gear), og endnu andre argumenterer for, at videnskab bør være grundlaget for traktaten.

I den forbindelse vil vi gerne bidrage til den videnskabelige samtale og argumentere for, at den omfattende og overnationale aftale bør inddrage civilsamfundet, når den formuleres.

Et belgisk studie peger på, at netop deltagelse fra befolkningen i videnskabelige projekter, og når der skal vedtages nye reguleringer, har vist sig at medføre accept og støtte, når disse aftaler skal implementeres i praksis.

For bedst at kunne viderebringe meningsfulde anbefalinger til UNEA har vi i et kommende studie vendt blikket mod to kilder til viden:

  • EU’s erfaringer med borgerdeltagelse i den politiske proces
  • Det, man kalder ’Citizen Science’, altså borgerinddragende videnskab
     

Serie: Et hav af plast

Artikelserie på Forskerzonen

I fire år har forskere på tværs af institutioner samarbejdet om at undersøge forurening med mikroplast i danske hav under projektet ‘MarinePlastic’.

Projektet er slut, og det er blevet tid til at gøre status. I denne artikel-serie fortæller forskerne om nogle af de fund, de har gjort i løbet af projektperioden.

Du kan læse om vandloppers vilde evner til at sortere deres mad, globale beslutninger om at reducere plastaffald, børsteorme og cigaretskodder, engangsplast i køkkenskuffen, plast på danske strande og meget mere.

Læs mere om forskningsprojektet og serien i artiklen Et hav af plast: Hvad fire års forskning i plast og mikroplast har lært os.

Skraldeindsamling på strand
Foto: Colourbox

Citizen Science

Citizen Science har eksisteret i mange år og på tværs af videnskabelige discipliner.

Citizen Science drager den almindelige befolkning med ind i den videnskabelige proces og bygger således på, at borgere er vigtige medspillere, når vi skal løse problemer i den virkelige verden.

I mange Citizen Science-projekter bruger forskere borgernes viden og interesse for et særligt felt til at styrke videnskabens relevans, omfang og effekt.

Almindelige mennesker bidrager eksempelvis til at identificere problemer, planlægge den videnskabelige undersøgelse, indsamle data og drage konklusioner.

Et godt eksempel på Citizen Science er det amerikanske projekt ’Audubon Christmas Bird Count’, som i over 115 år har involveret 70.000 mennesker årligt.

I ét døgn hvert år tæller og registrerer privat personer fugle i henhold til den samme protokol. På baggrund af denne efterhånden enorme database er over 300 publicerede artikler udkommet.

Disse tegner mønstre for naturens tilstand og informerer beslutningstagere om alt fra tegn på klimaforandringer, tab af biodiversitet og særlige forhold for fugle.