| Nyhed

Billigere brændstof med bedre enzymer

Nyt forskningsprojekt skal gøre brændstof fra biomasse mere konkurrencedygtigt over for fossile brændstoffer, hvilket både vil gavne klimaet og have et stort eksportpotentiale.

Det er nødvendigt at finde alternativer til fossile brændstoffer, hvis udledningen af CO2 til atmosfæren skal reduceres.

Det nye forskningsprojekt ’TEMPEN’, som Roskilde Universitet er projektleder på, skal forbedre produktionen af brændstof fra biomasse, så det kan fungere som et mere klimavenligt alternativ til de fossile brændstoffer. Ud af et samlet budget på 27,1 millioner kroner har Innovationsfonden investeret 12,6 millioner kroner. Udover Roskilde Universitet indgår Novozymes også i projektet, som strækker sig over tre og et halvt år.

’TEMPEN’-projektet skal udvikle enzymer og enzymsystemer, der kan nedbryde biomasse til sukkerarten glukose, der efterfølgende kan bruges som råmateriale for dannelse af flydende brændstof som eksempelvis ethanol eller industrielle kemikalier. Biomassen kan eksempelvis være strå, bark eller træflis.

Nedbrydning af biomasse sker også i naturen, men industriel nedbrydning foregår under langt højere temperaturer, så der er behov for at udvikle enzymer, som passer til industriens behov.

”Vi tager udgangspunkt i de enzymer, der allerede findes, og som kan tåle en hel del varme. Vi skal så få dem til at arbejde hurtigere, når de bliver varmet op,” siger professor Peter Westh fra Roskilde Universitet.

Målet er at designe biomasseenzymer, der er egnede til de høje temperaturer.

Industriel produktion af glukose fra biomasse er påbegyndt inden for de seneste par år, og en række analyser har forudset, at den vil stige betydeligt inden for en kort tidshorisont. Dansk industri står stærkt i forhold til levering af nødvendig viden, materialer og maskinel. Derfor vil en forbedret enzymteknologi være et vigtigt element både for vækst og arbejdspladser lokalt og en reduktion af CO2-udledning.

Mere information

Kontaktinfo Peter Westh