| Forskningsnyt

Bevillinger fra DFF til forskningsophold på Princeton University og Jawaharlal Nehru University

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv har netop uddelt seks bevillinger til forskningsophold i udlandet for en samlet sum af 1,1 millioner kr. Blandt bevillingsmodtagerne er to forskere fra RUC.
India
Vegetarisk fødevareregulering er det centrale omdrejningspunkt for forskningsopholdet ved Jawaharlal Nehru University i Indien.


Hvilke udfordringer har fremspirende former for vegetarisk fødevareregulering i Indien, og hvordan kan disse overkommes? Det bliver vi snart klogere på sammen med lektor Johan Fischer, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, som er den ene af to forskere fra Roskilde Universitet, der netop har modtaget en bevilling fra DFF til et forskningsophold i udlandet.

Vigtige økonomiske og politiske spørgsmål
I kølvandet på hinduiseringen af stat og samfund i Indien er vegetarisme og vegetariske markeder blevet vigtige økonomiske, politiske og kulturelle spørgsmål. Jo mere markederne for forarbejdede vegetariske fødevarer vokser, jo større er kravene om mere nationale og systematiske former for regulering blandt Indiens omkring 400 millioner vegetarer. Fremspirende former for vegetarisk fødevareregulering er det centrale omdrejningspunkt for forskningsopholdet ved Jawaharlal Nehru University (JNU), Indien, der også vil give mulighed for at udføre feltarbejde. Forskningen er vigtig, da den vil gøre det muligt at etablere en ny interdisciplinær forskningsdagsorden om fremspirende vegetarisk regulering, der bygger på samfundsvidenskab, erhvervsstudier og økonomi.

Projekttitel: ’Indian vegetarianism: growing markets and emerging regulation’
Bevillingsmodtager: Lektor Johan Fischer
Bevilget beløb: 178.560 kr.
 

Forholdet mellem samfundsvidenskab og politik
DFF har også bevilget et forskningsophold til Kristoffer Kropp, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv.

Samfundsvidenskabelig viden spiller en stadig større rolle i en lang række samfundsmæssige sammenhænge, og forholdet mellem samfundsvidenskabelig viden og politiske processer er tættere, end man måske umiddelbart forestiller sig. Under sit forskningsophold på Institute for Advanced Studies på Princeton University, USA, skal Kristoffer Kropp sammen med et internationalt hold af samfundsforskere undersøge, hvordan forholdet mellem samfundsvidenskab og politik forandrer sig i en global tidsalder. I projektet undersøger europæiseringen af samfundsvidenskabelig forskning. Hvad betyder fremkomsten af en europæisk forskningspolitik for samfundsvidenskabelig vidensproduktion? Hvilke former for viden støttes, og hvordan relaterer samfundsvidenskabelige forskere den viden, de producerer, til politiske problemer og processer på europæisk niveau? Undersøgelsen analyserer de samfundsvidenskabelige projekter, som er blevet finansieret igennem EU's forskningsprogrammer ved brug af både kvantitative og kvalitative data.

Projekttitel: ’Shaping European social science knowledge production’
Bevillingsmodtager: Lektor Kristoffer Kropp
Bevilget beløb: 227.520 kr.

Mere information

Kontakt Johan Fischer eller Kristoffer Kropp