| Forskningsnyt

Bedre asfalt skal spare bilejere millioner og gavne miljøet

Nye typer af vejbelægning kan have stor samfundsøkonomisk gevinst og samtidig bidrage til at reducere CO2-udledning. Målet for et nyt forskningsprojekt, som Roskilde Universitet er projektleder på, er at arbejde hen imod bedre belægninger.


Cirka en fjerdedel af Danmarks samlede CO2-udledning kommer fra vejtransport, og andelen er stigende. Samtidig går op imod en tredjedel af en bils benzinforbrug til at overvinde den såkaldte rullemodstand, som er modstanden mellem dæk og vej.

Roskilde Universitet er projektleder på et nyt forskningsprojekt, ’ROSE’, som skal sikre en grundlæggende videnskabelig forståelse af rullemodstanden. Målet er at arbejde frem mod vejbelægninger med 6,5 procent mindre rullemodstand.

”Selv med en lille reduktion af rullemodstanden kan danske bilister spare adskillige hundrede millioner kroner. Samtidig vil projektet kunne reducere udledningen af CO2,” siger professor Jeppe Dyre fra Roskilde Universitet.

Innovationsfonden har investeret 10 millioner kroner i projektet ud af et samlet budget på 14,2 millioner kroner.

’ROSE’-projektet bygger videre på resultaterne fra et tidligere projekt, der påviste, at det er muligt at reducere modstanden mellem dæk og vej ved at optimere vejoverfladen. Det tidligere projekt, der delvist var finansieret af Innovationsfonden, førte til nye vejbelægningstyper, som nu bliver testet flere steder i Danmark.

Udover Roskilde Universitet består konsortiet bag forskningen af Danmarks Tekniske Universitet, Vejdirektoratet, de private danske firmaer Greenwood Engineering, NCC Roads A/S, konsulentvirksomheden AfterMath, den tyske dækfabrikant Continental AG og det franske vejforskningslaboratorium IFSTTAR.

Læs mere om projektet her.

Kontaktinformation:

Professor Jeppe Dyre, telefonnummer: 46 74 22 84, e-mail-adresse: dyre@ruc.dk