| Nyhed

Barndomsforsker: Vi bør lytte mere til børn

Sarah Alminde er optaget af børns position i samfundet og magtrelationen mellem børn og voksne. Hun mener, at voksne alt for ofte overser, afviser eller ignorerer børns perspektiver.
Sarah Alminde


På sin Instagram-profil kalder Sarah Alminde sig for ’barndomsforsker’, og når hun taler, mærker man tydeligt, at forskningen i børns liv er mere end et professionelt virke for hende. Det er et kald.

Sarah er postdoc ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Hun forsker blandt andet i børneperspektiver, og hvordan vi som samfund kan blive bedre til at inddrage børn og unge i beslutninger, der vedrører deres liv.

”Allerede i min studietid var jeg optaget af børns position i samfundet. For børn og unge er underprioriterede i ulighedsforskningen. Ting som køn, etnicitet og klasse er prioriteret langt højere, og mange tager det som en selvfølge, at børns perspektiver er mindre værd, og at de er mindre pålidelige,” siger hun.

Sarah Alminde er optaget af, hvordan vi som samfund bliver bedre til at lytte til børn – især når der er konflikter, og barnet har det svært.

”Hvad vil det egentlig sige at lytte til børn? Og hvordan positionerer vi børn som nogen, der er vigtige at lytte til? Det kræver meget af de voksne omkring barnet, som jo ofte tror, de har svarene og løsningerne. For reelt at lytte skal man være åben og have blik for det enkelte barn,” fortæller hun.
 

Sarah Alminde campus
"Selv fagprofessionelle er ikke altid i stand til at forstå og lytte til børns perspektiver," siger Sarah Alminde. (Foto: Lisbeth Holten)

Sarah Almindes forskning

  • Under sin ph.d. fokuserede Sarah Alminde på begrebet Childism – et begreb formuleret af den amerikanske professor John Wall, som betyder, at børn og unge har samme rettigheder som alle andre.
     
  • Sarahs nuværende forskning omhandler styrket børneinddragelse i det familieretlige system og har fokus på sammenhængen mellem børns hverdagsliv og praksis i Familieretshuset.
     
  • I et kommende forskningsprojekt skal Sarah Alminde undersøge magtanvendelse i forbindelse med børneomsorg. I projektet vil forskerne undersøge grænsesætning og tvang i plejefamilier, børnepsykiatrien, døgninstitutioner og specialskoler. 
Sarah Alminde
Sarah Alminde mener, at hun er forpligtet til at deltage i debatten, selvom den til tider kan være hård. (Foto: Lisbeth Holten)