Både studerende, forskere, Region Sjælland og en række virksomheder er interesseret i en ny dobbelt cand.merc. uddannelse mellem RUC og Kiel Universitet (CAU) i Nordtyskland

RUC og CAU (Kiel Universitet i Nordtyskland) afholdt tirsdag den 15. juni 2021 midtvejsseminar i forbindelse med, at de to universiteter i november 2020 indgik et projektsamarbejde for at udføre en forundersøgelse for en ny dobbelt cand.merc. uddannelse på tværs af begge uddannelsesinstitutioner.
Interreg logo

Temaet for seminaret var resultaterne af to spørgeskemaundersøgelser gennemført i foråret 2021, der viser en betydelig interesse blandt bachelorstuderende på Sjælland og fra universitetet i Kiel, og identificerer en række virksomheder både i Region Sjælland og Slesvig-Holstein, der kunne forestille sig af ansætte kandidater med en dobbeltgrad. På erhvervssiden, vil undersøgelsen nu blive bredt ud i en større dansk geografi.
 
Seminaret viste ligeledes en betydelig interesse blandt forskerne for at bygge bro mellem de to universiteter og afsøge muligheder for at understøtte og supplere hinanden i skabelsen en uddannelse, hvor de studerende med en dobbelt cand.merc. uddannelse får en solid cand.merc. uddannelse med interkulturel forståelse for både dansk og tysk erhvervsliv.
 
Den potentielle dobbelte cand.merc. uddannelse sigter blandt andet mod at understøtte det dansk-tyske handelssamarbejde i forbindelse med at en kommende Femern Bælt forbindelse bliver en realitet.
"Tyskland er Danmarks største handelspartner og turismen fra Tyskland leverer det største antal overnatninger fra udenlandske gæster i Danmark. Det er derfor naturligt, at vi på to universiteter som RUC og CAU i forbindelse med vores cand.merc uddannelser afsøger behovet for, at kommende studerende bliver endnu bedre rustet til at varetage jobfunktioner i virksomhederne, der har aktiviteter på begge markeder" udtaler studieleder Margit Neisig", der er initiativtager og projektleder på projektet.
 
Forundersøgelsen er finansieret af EU-fonden Interreg, og udføres af de to projektpartnere RUC og CAU i samarbejde med Region Sjælland, Erhvervshus Sjælland, Guldborgsund Kommune og Wirtshaftsförderungsagentur Keis Plön.

På mødet deltog 20 forskere fra begge universiteter, sammen med projektets samarbejdspartnere.

Forundersøgelsen er planlagt til at afvikles gennem 2021 og munder i ultimo november 2021 ud i en rapport og en anbefaling omkring en eventuel kommende dobbeltgrad i Business Administration.

projektetshjemmeside findes beskrivelse af projektet samt slides og referat fra seminaret.

For flere informationer kontakt
 
Margit Neisig,
Studieleder for de erhvervsøkonomiske uddannelser på RUC,
neisig@ruc.dk