| Nyhed

Analyse: Et bæredygtigt sundhedsvæsen kræver et opgør med overforbrug og overdiagnostik

Mange behandlinger i sundhedsvæsenet er ikke effektive eller ligefrem skadelige, og det koster både ressourcer og CO2, skriver antropolog og lektor i sundhed og samfund Alexandra Brandt Ryborg Jønsson i en kronik i Forskerzonen.
Piller
Alexandra Brandt Ryborg Jønsson fokuserer i sin forskning på overdiagnostik og overforbrug og ser på, hvad sundhedsvæsenet kan gøre mindre af.

 

Denne analyse har været bragt i Forskerzonen d. 13. december 2022

Sundhedsvæsenet står over for en kæmpe udfordring i de kommende år:

I takt med at vi bliver ældre, og dermed naturligt får flere sygdomme, er behandlingerne også blevet så gode, at vi nu kan leve med sygdomme, som vi før døde af.

Med andre ord bliver der flere og flere patienter.

Det er et problem, fordi sundhedsvæsenet mangler ressourcer til at kunne behandle alle disse patienter i fremtiden.

Samtidig har vi en klimakrise, hvor det er bidende nødvendigt at mindske CO2-udledning og anden forurening, også fra sundhedsvæsenet.

I min forskning fokuserer jeg på overdiagnostik og overforbrug og ser derfor på, hvad sundhedsvæsenet kan gøre mindre af.

Dermed kan vi spare både ressourcer og CO2 og sikre, at alle alvorlige sygdomme bliver behandlet i fremtiden.

Men før vi når til problemets årsag og mulige løsninger, skal vi lige have på plads, hvad overforbrug og overdiagnostik går ud på.

Overdiagnostik og underdiagnostik hænger sammen

Overdiagnostik handler ikke om at fjerne behandlinger fra de syge, men om hvordan vi sørger for at give ressourcerne til de, som har mest brug for støtte, hjælp og behandling.

Min forskning fokuserer også på underdiagnostik, og hvad vi kan gøre mere af.

Eksempelvis dør mennesker, der lever med skizofreni, 10-20 år før alle andre, blandt andet på grund af underdiagnostik og/eller underbehandling af fysiske sygdomme, som ellers kan behandles.

Men fordi sundsvæsenet lidt groft sagt bruger pengene på de raske, altså de, som får unødvendige diagnoser og behandlinger, så mangler der både tid og ressourcer til at fokusere på de mest udsatte grupper.

Hvad er overdiagnostik?

Overdiagnostik af fysiske sygdomme er, når mennesker diagnosticeres med en sygdom eller en tilstand, som de aldrig vil få symptomer fra eller dø af.

Det kunne være kræftceller fundet via et screeningsprogram. Nogle af disse celler vil udvikle sig til en kræftsygdom, som vil give symptomer, og som man vil kunne dø af.

Men det gælder ikke alle.

Andre celler vil nemlig ikke udvikle sig, de vil ikke vokse, eller også vil de vokse så langsomt, at de alligevel aldrig vil give symptomer og ikke vil være dødelige.

Kræft er nemlig ikke bare kræft, men vokser i forskellige tempi, og den gamle vittighed med, at et rask menneske bare er en patient, som ikke er undersøgt godt nok, passer faktisk meget fint på den menneskelige biologi.

Vi skal finde færre sygdomme

Et eksempel på dette ser vi i et obduktionsstudie fra Frederiksberg Hospital.

Her blev 110 kvinder (20-54 år), som enten var døde i ulykker, eller blev kategoriseret som et mistænkelige dødsfald, obduceret, og man fandt, at 22 kvinder havde patologiske kræftforandringer i brystet - men kun en af dem vidste, at hun havde brystkræft.

Studiet er interessant, for da det blev udført, var der 10 procent risiko for at få brystkræft i sit liv. Men her havde hele 20 procent af kvinderne faktisk kræftceller, også selvom de var relativt unge.

Studiet er fra 1987, og det er endnu ikke lykkes at skaffe penge til at udføre et lignende studie i dag, så vi ved ikke, om tallene stadig gælder.

Men det er plausibelt, at mængden af biologiske forandringer vil være de samme i dag.  

Problemet er bare, at vi ikke kan sige noget om hvilke kræftceller, der vil udvikle sig – og hvilke, der ikke vil.

Det handler altså ikke om, at vi ikke skal behandle sygdomme, men om at vi skal overdiagnosticere mindre, og i stedet fokusere på og behandle de sygdomme, som giver symptomer.

Som eksemplet netop viser, går mange rundt med kræftceller eller andre tilstande, som aldrig vil give symptomer og aldrig vil blive årsag til døden.

Det er dé overdiagnostiserede sygdomme, vi skal undgå at behandle.
 

RUC baggrundsgrafik
Alexandra Brandt Ryborg Jønsson:

"Den gamle vittighed med, at et rask menneske bare er en patient, som ikke er undersøgt godt nok, passer faktisk meget fint på den menneskelige biologi."

Tre vigtige beregninger af sundhedsvæsenets klimaaftryk:

Der er tre vigtige regnestykker om sundhedsvæsenets klimaaftryk og overdiagnosticering, som dokumenterer udfordringen og viser, hvor konkrete problemerne er:
  • Syv procent af det samlede CO2-udslip kommer fra sundhedsvæsenet. Tallet er fra Australien og i Danmark anslås tallet at være cirka seks procent.  
     
  • Det anslås at 70-80 procent af det udslip kommer fra aktiviteter og behandlinger: Medicin, medicinsk udstyr, forsyninger (inkl. transport), inhalationsgas brugt til at bedøve patienter, rejse og transport for ansatte, patienter og gæster med mere.
     
  • 60-30-10 modellen: 60 procent af de behandlinger, der udføres i sundhedsvæsenet, er meget effektive (på engelsk: High Value Care), 30 procent af behandlingerne er enten lidt eller slet ikke effektive (på engelsk: Low Value Care), mens de sidste 10 procent af behandlingerne er direkte skadelige. 
Graf over hjertekarsygdomme