| Forskningsnyt

5,8 mio. til nyt projekt om lys i Norden

Velux Fonden har bevilget 5,8 mio. til forskningsprojektet ’Living with Nordic Lighting’ ledet af lektor på RUC Mikkel Bille.
Mikkel Bille
Lektor og studieleder Mikkel Bille. Foto: Lars Svankjær.


Hvad betyder mørke, et hvidt LED-lys, eller en gammel lygtepæl for stemningen i et byrum? Og hvilken betydning har det for os som mennesker?

Det er nogle af de spørgsmål, vi vil blive klogere på med Roskilde Universitets nye forskningsprojekt 'Living with Nordic Lighting', som Velux Fonden netop har støttet med 5,8 mio.

I projektet vil forskerne konkret undersøge sammenhængen mellem lys, stemninger og hverdagspraksis i de tre skandinaviske hovedstæder København, Oslo og Stockholm.

Byplanlæggere og designere anvender i stigende omfang lysdesign til at forme byens rum. Grundtanken er, at spotlys, placeringer og farver fra nye lysteknologier kan øge tryghed, mobilitet og energiudnyttelse.

"Byen er dog ikke blot en scene, folk passivt træder ind på. Den er et levet rum, med sociale fælleskaber, historier og skiftende stemninger, der forhandles af forskellige brugere på forskellige tidspunkter, og det er vigtigt at undersøge, hvis vi vil forstå den rolle, teknologier spiller i menneskers liv og udviklingen af gode byer at være i," siger Mikkel Bille, som leder projektet.

I projektet vil forskerne undersøge og kortlægge, hvordan byens stemninger skabes i mødet mellem lysdesign og hverdagshandlinger.

Bevillingen på 5,8 mio. inkluderer to postdoc, en ph.d.-studerende, en gruppe løsere tilknyttede forskere fra RUC og et internationalt netværk. Projektet begynder 1. januar 2018 og løber over 3 år.

Fakta

Om Mikkel Bille:
Mikkel Bille er lektor på Institut for Mennesker og Teknologi på RUC. Han er uddannet antropolog (ph.d. fra University College London), studieleder på RUCs HumTek-bacheloruddannelse og formand for Det Unge Akademi under Videnskabernes Selskab. Hans forskning fokuserer på atmosfærer og den måde, teknologier tilskrives kulturel og social betydning.