| Forskningsnyt

5,6 mio. til forskningsprojekt om forholdet mellem politik og videnskab

Lektor Kristoffer Kropp fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv modtog i dag den prestigefyldte Sapere Aude-bevilling på 5,6 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond. Bevillingen gives til yngre forskere med originale idéer og store forskningslederambitioner.
Kristoffer Kropp
Lektor Kristoffer Kropp, Roskilde Universitet


Hvordan bliver europæisk forskningspolitik til? Hvordan udnytter samfundsforskerne de muligheder, som denne politik giver dem? Hvilke spørgsmål stiller samfundsforskerne?

Det er nogle af de spørgsmål, som Kristoffer Kropp vil finde svar på i sit forskningsprojekt, som han netop har fået bevilget 5,6 mio. kr. til fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Målet med Kristoffer Kropps forskningsprojekt vil være at give en mere nuanceret forståelse af det samspil, der er mellem samfundsvidenskab og politik, og forskningsprojektet vil kunne tilføre ny viden til at anskueliggøre forholdet mellem politik og videnskab i dag.

Forskeren Kristoffer Kropp glæder sig over at have modtaget bevillingen.

”Sapere Aude-bevillingen er en gave. Den giver mig mulighed for at fokusere på min forskning i de næste fire år. I et universitetssystem, hvor forskning og undervisning skal finde sin rette balance, og de færre forskningsmidler skal fordeles i en stadig øget konkurrence, skaber denne bevilling en unik mulighed,” siger lektor Kristoffer Kropp.

Om Sapere Aude-bevillingen:

Danmarks Frie Forskningsfond fordeler 165 millioner kroner til 29 yngre forskere.

Fondens investering på 165 millioner kroner giver de 29 bevillingsmodtagere mulighed for at lede eget forskerteam og gennemføre forskning på højt internationalt niveau.

Mere information:

For yderligere information kontakt: Kristoffer Kropp.