| Nyhed

5,1 millioner kroner til projekt om studieliv og psykosociale problemer

VELUX FONDENs tværgående program støtter et projekt ledet af lektor Trine Wulf-Andersen.
Trine Wulf-Andersen - fotograf Niels Madsen
Foto: Niels Madsen


Hvordan kan vi forstå og understøtte unge med psykiske vanskeligheder og samtidig forholde os til dem som aktive og ressourcestærke deltagere – herunder som studerende – i samfundsmæssige fællesskaber?

Det spørgsmål skal et nyt forskningsprojekt, som bliver støttet med 5,1 millioner fra VELUX FONDENs tværgående program, belyse. Forskerne bag projektet ’Studieliv og psykosociale problemer. Unges identitetsprocesser og fællesskaber i videregående uddannelser’ er lektorerne Trine Wulf-Andersen og Lene Larsen – begge fra Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universiteter samt lektorerne Lone Krogh Kjær-Rasmussen og Annie Aarup Jensen fra Aalborg Universitet.

Projektet skal følge studerende fra forskellige videregående uddannelser i Danmark, og baggrunden er, at der gennem de seneste år er kommet en stigning i forekomsten af unge med mentale sundhedsproblemer som stress, angst og depression i de vestlige lande. Det kan ses som et symptom på en generelt presset studie- og livssituation, som nogle unge har særlig vanskeligt ved at håndtere. Sygemeldinger og frafald kan have store personlige omkostninger for de studerende og kan være en alvorlig samfundsøkonomisk udfordring. Og situationen medfører blandt andet, at uddannelser, rådgivninger og vejledninger oplever et øget pres på deres tilbud.

I projektet arbejder forskerne derfor også sammen med en række rådgivninger og vejledninger om at vidensdele og udvikle gode former for støtte og forebyggelse i forhold til studerende med psykosociale problemer.