| Forskningsnyt

5 mio. kr. til nyt forskningscenter skal styrke livskvalitet for handicappede børn og unge

RUC får et nyt forskningscenter, der skal bidrage til at styrke livskvaliteten for børn og unge mennesker med bevægelseshandicap. Centeret ledes af professor (MSO) ved RUC Hanne Warming og er finansieret af Bevica Fonden, der har bevilget 4,7 mio. kr. til centeret.
Hanne Warming
Hanne Warming, professor (MSO) ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv.


RUC får et nyt forskningscenter. Her skal forskere ud fra et børne- og ungeperspektiv skabe et bedre vidensgrundlag for udvikling af mere inkluderende hverdagsliv for børn og unge med handicap. Bevica Fonden har bevilget 4,7 mio. kr. til centeret, der får navnet Limo (Livet med mobilitetshandicap).

Håbet er at kunne bidrage til øget livskvalitet og større anerkendelse og understøttelse af de ikke altid opdagede kompetencer, det enkelte barn eller den unge udvikler som følge af deres handicap. Pointen er at få øje på styrker og ressourcer ved det, der normalt betragtes som handicap. Forskningsmæssigt er centret banebrydende i dansk handicapforskning, for selvom internationale frontforskere på feltet længe har anerkendt værdien af eksplorative undersøgelser fra et børne- og ungeperspektiv, er det i dansk kontekst stadig sjældent, at de unge selv bliver hørt, påpeger bevillingsmodtager Hanne Warming:

"Der mangler fokus på at få børnenes og de unges viden og særlige kompetencer i spil både forskningsmæssigt og i forhold til udvikling af praksis og politik. Ligeledes har der heller ikke været opmærksomhed på, at man gennem undersøgelse af børn og unges liv og perspektiver kan få et særligt blik for aktuelle samfundsmæssige tendenser - et eksempel er brugen af sociale medier - og fremtidige muligheder og udfordringer for mennesker med bevægelseshandicap. Begge dele kommer vi til at rykke afgørende ved med bevillingen til det nye projekt," siger Hanne Warming, professor (MSO) og børne- og ungdomsforsker ved RUC.

Bevica Fonden har sammen med Danske Handicaporganisationer og Sammenslutningen af Unge med Handicap udvalgt projektet. RUC medfinansierer centeret, så budgettet beløber sig til i alt 7,4 mio. kr.
 

Mere info

Kontakt Hanne Warming