| Nyhed

1.234 går efter en uddannelse på Roskilde Universitet

Uddannelses- og Forskningsministeriet har offentliggjort årets ansøgertal.
RUC
Roskilde Universitet.


I år er der 1.234 studerende, der har Roskilde Universitet som deres førsteprioritet.

Det viser en opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som har offentliggjort ansøgertallene for de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Ansøgertallene viser samlet en tilbagegang for Roskilde Universitet på 21 pct. sammenlignet med sidste år. Samlet set er universiteterne gået 9 pct. tilbage, og alle videregående uddannelser i gennemsnit 15 pct. tilbage. 

”Det er ærgerligt, at færre end normalt har søgt en uddannelse på Roskilde Universitet i år - ikke mindst for samfundet. Fremtidens arbejdsmarked har stigende kompleksitet i opgaveløsningen, og her kan en tværfaglig uddannelse fra Roskilde Universitet noget helt særligt. Vi uddanner virkelig stærke kandidater til jobs som miljøplanlæggere, journalister, medicinalbiologer, projektledere, embedsmænd osv.,” siger rektor Hanne Leth Andersen.

”Når det er sagt, så er vi ikke overraskede over tilbagegangen, for mindre ungdomsårgange og generel lav ledighed betyder, at færre unge går i gang med en uddannelse lige nu. Men vi havde naturligvis håbet, at faldet var mindre markant. Jeg tror bl.a. det handler om, at de studerende i kølvandet på coronakrisen har tendens til at vælge de traditionelle uddannelser og også til at vælge de store byer. På Roskilde Universitet står vi for det mere eksperimenterende og nytænkende,” siger hun.

Hun betoner samtidig Roskilde Universitets vigtige rolle i Region Sjælland – også i årene fremover:

”Vi har en meget vigtig funktion i relation til både at løfte Region Sjællands uddannelsesniveau og bidrage til innovation og udvikling i regionen. Det er et ansvar, vi har taget på os i tæt dialog med kommuner og virksomheder. Vi vil gerne optage flere unge fra Region Sjælland, også for at leve op til aftalen om at flere unge skal uddannes uden for de store byer”.

Omfattende reform af kandidatuddannelser

Hanne Leth Andersen peger på universitetets nytænkte kandidatuddannelser som en af vejene til at tiltrække flere studerende til Roskilde Universitet:

”Vi har sidste år gennemført en omfattende kandidatreform, hvor vi har ryddet op i titlerne og tydeliggjort uddannelsernes profil, vi har lyttet til vores samarbejdspartnere, aftagerpaneler og studerende. Uddannelserne er stadig tværfaglige og anvendelsesorienterede, og vi lægger vægt på høj faglighed gennem problemorienteret projektarbejde. Men det tager tid at få nye uddannelser til at fæstne sig hos de unge. Derudover vil vi selvfølgelig analysere årets ansøgertal grundigt og se, om der er endnu mere, vi kan gøre.”

Rektor ser frem til at modtage de nye studerende efter sommerferien:

”Jeg glæder mig meget til at tage imod de nye studerende i august. Og de har truffet et godt valg - der er behov for kandidater, der kan og vil gøre en forskel i verden. Som kan bidrage til at udvikle digitale og bæredygtige løsninger, og som kan tænke kreativt, samarbejde og tage ansvar,” siger Hanne Leth Andersen.  

Den samlede opgørelse over årets ansøgertal kan findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside


Læs mere:

Roskilde Universitet klar med plan for styrkede regionale aktiviteter

Roskilde Universitet bliver en aktiv spiller i seks erhvervsklynger

Hanne Leth Andersen: Vi flytter ud og bygger nye kandidatuddannelser - fordi vi vil bruges i praksis (indlæg bragt hos Sjællandske Medier)

 

Kontaktinformation:

- Rektor Hanne Leth Andersen: e-mail: ha@ruc.dk, mobil: 27 78 28 38

- Vicedirektør for Kommunikation, Rektorsekretariat og Forskningsservice Elisabeth Hvas, e-mail: eh@ruc.dk,mobil: 41 87 95 81