| Nyhed

Vi flytter ud og bygger nye kandidatuddannelser – fordi vi vil bruges i praksis

Der blæser nye vinde på Roskilde Universitet i 2022. Flere uddannelsesaktiviteter i de sjællandske byer og en bunke nye kandidatuddannelser skal gøre universitet mere nærværende og nyttigt i hele Region Sjælland.
Hanne Leth Andersen
"Det nye år er fyldt med initiativer, som alle sammen understøtter ambitionen om at være hele Sjællands Universitet i endnu højere grad i fremtiden. Vi har brug for hinanden," skriver rektor Hanne Leth Andersen i et debatindlæg hos Sjællandske Medier.


Dette indlæg har været bragt på sn.dk mandag den 17. januar 2022 og i Sjællandske Mediers dagblade torsdag den 20. januar 2022. Se indlægget på sn.dk.

Forleden udkom Roskilde Universitet med en plan for, hvordan vi vil udbygge de regionale aktiviteter i de kommende år. Planen betyder, at sjællandske sygeplejersker i fremtiden vil kunne tage en kandidatuddannelse i sygepleje i Region Sjælland fremfor inde i København. Og vi skruer op for de regionale uddannelsespartnerskaber, så i omegnen af 200 studerende i fremtiden vil lave projekter eller være i praktik i de sjællandske kommuner og virksomheder hvert år.

Baggrunden for planen er den politiske aftale fra juni sidste år om at skabe flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet. Der har været – og er – en del kritiske røster omkring denne politiske plan om udflytning af uddannelsespladser, og hele den diskussion vil jeg ikke komme ind på her. For på Roskilde Universitet synes vi faktisk, at vi er lykkedes med at udmønte planen på en måde, som passer rigtig godt med dét, vi er og gerne vil være: Hele Sjællands Universitet, som bidrager til udvikling af regionen og regionens erhvervsliv.
 

Opbygge regionale uddannelsesmiljøer

Mange af Roskilde Universitets fag og uddannelser har allerede en stærk tradition for at samarbejde med erhvervsliv og kommuner. Vi vil udbygge disse aktiviteter ved at indgå samarbejder og partnerskaber med sjællandske byer og virksomheder. I første omgang handler det om at få flere praktik-, projekt- og specialeforløb i tæt samarbejde med arbejdspladserne. På længere sigt vil vi udvikle mere forpligtende samarbejder og opbygge nytænkende former for studiemiljøer i nogle af de byer, hvor vi allerede har forsknings- og udviklingsaktiviteter i gang. Det kunne fx være i byer som Nykøbing Falster, Næstved, Kalundborg og Holbæk.

Målet er at skabe stærke kompetencer, bane vejen for spændende jobs til Roskilde Universitets kandidater – og samtidig bidrage til udvikling i virksomheder og forvaltninger lokalt. Det skulle gerne blive en win-win-situation, hvor vi giver de studerende virkelighedsnære og relevante kompetencer og samtidig bidrager til at udvikle arbejdspladserne. Dette arbejde var vi allerede i fuld gang med. Den udmeldte udflytningsplan sætter blot ekstra tryk på processen.
 

28 nye kandidatuddannelser

Et andet vigtigt element i vores ambition om at være et nærværende universitet til gavn for hele Region Sjælland er den omfattende reform af vores kandidatuddannelser, som træder i kraft i år.

Med de nye uddannelser har vi lyttet til vores eksterne partnere, aftagerpaneler og studerende. Uddannelserne har fået en meget mere tydelig profil, samtidig med at tværfaglighed og forskningsbaseret dybde har højt prioritet. På fremtidens arbejdspladser vil medarbejderne opleve stor kompleksitet i opgaveløsningen, og de skal kunne lede processer og projekter på tværs af faggrupper, kommunikere, planlægge og forvalte. Der er behov for kandidater, der kan bidrage til at udvikle digitale og bæredygtige løsninger, og som kan tænke kreativt og tage ansvar.

Hidtil har vi haft en model, hvor de studerende relativt frit har kunnet kombinere to fag i én uddannelse på tværs af fagområder og institutter, hvilket gav ikke mindre end 170 mulige uddannelsestitler. Det har sine styrker, og det har uddannet mange dygtige RUC-kandidater, som i dag har flotte jobs både i det private og det offentlige. Men det tager bare længere tid at slå sig op med en titel, ikke ret mange andre har. Og ikke mindst har det været svært at finde rundt i for arbejdsgiverne. Derfor tilbyder vi nu i stedet fra i år 28 tværfaglige uddannelser, der har en tydelig faglig profil og samtidig udvikler de studerendes selvstændighed, kritiske tænkning og samarbejdsevne.
 

Flere erhvervssamarbejder – kom og vær med

I de nye uddannelser styrker vi koblingen til arbejdsmarkedet. Der indtænkes flere og mere systematiske samarbejder med erhvervslivet og omverdenen i øvrigt, og vi håber meget, at flere sjællandske virksomheder har lyst til at være med. Det kan være i en lille målestok, fx gennem deltagelse i workshops, hvor de studerende laver konkrete produkter og får feedback. Og det kan være i en lidt større målestok, hvor virksomheder involverer sig mere forpligtende i samarbejder omkring projekter, specialer eller praktikforløb.

Også kommunerne kan have stor gavn af at samarbejde med studerende, som arbejder tværfagligt og har fokus på at løse konkrete problemer og udvikle løsningsmodeller. Det er fx en aktuel udfordring, at kommuner består af mange forskellige fagprofessionelle, hvor der er behov for endnu mere samarbejde på tværs med udgangspunkt i borgerne. De store kommuner har typisk mange tusind medarbejdere, som gerne skal kunne samarbejde på tværs.

Det nye år er fyldt med initiativer, som alle sammen understøtter ambitionen om at være hele Sjællands Universitet i endnu højere grad i fremtiden. Vi har brug for hinanden.