12,2 mio NOK til ny viden om ledelsesstrategisk fremme af grøn omstilling i byerne

Professor Jacob Torfing, professor Eva Sørensen og lektor Annika Heilskov Agger fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv er blevet tildelt en bevilling på 12,2 mio. NOK som en del af et dansk-norsk forskningsprojekt om de udfordringer og dilemmaer byerne møder, når de skal blive grønnere og mere bæredygtige i fremtiden.
Cyklister i København

 

Projektet hedder GREENGOV (Governing the green shift in Oslo, Gothenburg and Copenhagen through leadership of co-creation) og er et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Formålet med GREENGOV er at skabe ny viden i forhold til de dilemmaer og udfordringer, som offentlige ledere møder i forbindelse med at fremme den grønne omstilling, hvordan de håndterer dem og hvorledes deres strategier påvirker resultaterne af omstillingen. GREENGOV er interesseret i hvordan byer kan skabe arenaer for samskabelse og herigennem styrke deres evner til at skabe synergi mellem de forskellige interessenter og agenter, der påvirker de politiske mekanismer som de politiske ledere kan gøre brug af i bestræbelserne på en bæredygtig omstilling.

Projektet vil adressere den følgende problemformulering: Hvilke lederskabsstrategier og mekanismer kan effektivt understøtte samskabelse, læring og innovation med henblik på grøn omstilling?