| Nyhed

100 mio. kr. til nyt forskningsprojekt om data og demokrati med RUC-professor i spidsen

Professor Sine Nørholm Just, RUC, skal stå i spidsen for et nyt forskningsprojekt, der skal gøre os klogere på, hvordan vi som samfund og mennesker kan leve med kunstig intelligens og algoritmer på en god måde.
David Budtz, Sine Just, Lisbeth Knudsen
Sine Just Nørholm (i midten), professsor i strategisk kommunikation på RUC, skal lede nyt forskningsprojekt finansieret af VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN. David Budtz Pedersen er udpeget til videnskabelig rådgiver, mens Lisbeth Knudsen skal lede dialogindsatsen.


Algoritmer styrer en stigende del af vores samfund og hverdag.

Men hvad er det egentlig, de gør for os og ved os?

Hvad sker der, når algoritmerne anvendes på følsomme områder til ligefrem at forudsige, hvad der vil ske? Hvilke børn, der vil blive udsat for misrøgt, eller hvilke skyldnere, der sandsynligvis ikke vil betale deres gæld. Skal vi bruge algoritmiske forudsigelser som grundlag for politiske beslutninger, fordi de måske er mere sikre end den menneskelige mavefornemmelse? Hvilke konsekvenser får det for demokratiet? Og hvilke konsekvenser har det, hvis vi lader algoritmerne træffe beslutninger i rutinesager i de kommunale forvaltninger eller ved domstolene?

Skal styrke teknologiens demokratiske potentiale

Alt det og meget mere skal et ambitiøst 100 millioner kroners kombineret forsknings – og oplysningsprojekt nu kortlægge og skabe indsigt i. Det er VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, der som en del af deres jubilæumsaktiviteter i 2021 har besluttet at bevilge 100 millioner kroner til projektet. Projektet har navnet ’Algoritmer, Data og Demokrati’ eller forkortet: ADD-projektet.

”Målet med projektet er at forene datalogi, samfundsvidenskab og humaniora i udviklingen af nye løsninger til gavn for borgere og samfund. Vi vil altså forstå de teknologiske udviklinger og styrke deres demokratiske potentiale,” siger professor i strategisk kommunikation Sine Nørholm Just, der på baggrund af et åbent opslag og indstilling fra en international bedømmelseskomité er blevet udvalgt til at lede projektet.

Tværfaglig forskergruppe

Ikke alene opdraget fra fondene, men også sammensætningen af forskningskonsortiet, der står bag projektet, er usædvanlig. Projektgruppen består nemlig foruden af Sine Nørholm Just af forskere fra fem andre af landets universiteter: Christina Lioma, professor ved  Datalogisk Institut, Københavns Universitet, Torben Elgaard Jensen, professor ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, Leonard Seabrooke, professor ved Institut for Organisation, Copenhagen Business School, Helene Friis Ratner, lektor ved DPU, Aarhus Universitet og Alf Rehn, professor ved Institut for Teknologi og Innovation, Syddansk Universitet.

”Jeg har samlet et stærkt hold af forskere på tværs af seks universiteter og glæder mig til at komme i gang med projektet. Det er en stor ære at få mulighed for at løfte denne vigtige dagsorden og at være med til at styrke det digitale demokrati i Danmark,” siger Sine Nørholm Just.

Forskergruppen vil analysere dilemmaer og pege på løsninger gennem udvalgte cases indenfor bl.a. sundhedsområdet, finansverdenen, den offentlige administration, den offentlige meningsdannelse og beslutningstagen. Projektet skal give bud på konkret teknologisk innovation og forslag til generelle retningslinjer og politikker.

 

Stor oplysnings- og dialogindsats

Projektet indbefatter en omfattende oplysnings- og dialogindsats, der kommer til at foregå under ledelse af chefredaktør Lisbeth Knudsen fra Tænketanken Mandag Morgen. Ambitionen er at skabe en stor alliance af samfundsinteressenter alle involveret i folkeoplysning, digital dannelse, digital læring og videndeling om nye teknologier på forskellige niveauer. Alle sammen vigtige kræfter i både civilsamfund, offentlig og privat sektor, som kan bidrage til et bredt, folkeligt engagement i og viden om algoritmernes og digitaliseringens indflydelse på vores liv og samfund.

Oplysnings- og dialogdelen af projektet kommer også til at indeholde etableringen af en række politiske laboratorier. Her er det meningen, at forskellige interessenter i det danske samfund fra erhvervslivet til lederne i den offentlige sektor, forskellige interesseorganisationer og politikere kan inspirere hinanden og levere konkrete problemstillinger til forskerne. Forskerne kan så også den anden vej afprøve deres teser og forskningsresultater undervejs i disse politiske laboratorier.

Professor David Budtz Pedersen fra Aalborg Universitet er udpeget som videnskabelig rådgiver (knowledge broker) og skal hjælpe til at sikre integrationen mellem forsknings- og oplysningsprojektet.

Om VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde, der støtter forskning, miljø, sociale og kulturelle projekter i ind- og udland. I 2020 uddelte de to fonde tilsammen ca. 1 mia. kr. VILLUM FONDEN blev stiftet i 1971, VELUX FONDEN i 1981. I 2021 kan fondene således fejre hhv. 50-års- og 40-årsjubilæum. ADD-projektet er det første af en række initiativer, der markerer jubilæumsåret.