Månedens forsker hos Carlsbergfondet: Professor Lone Simonsen

Professor i pandemiforskning Lone Simonsen har været vidt omkring i sygdomsbekæmpelsens navn, siden hun blev uddannet fra RUC i 1985. I et interview med Carlbergfondet fortæller hun om et arbejdsliv drevet af nysgerrighed for at forstå og bekæmpe infektionssygdomme.
Foto af professor Lone Simonsen
Lone Simonsen har viet sit liv til at forstå smitsomme sygdommes veje og vildveje. Foto: Carlsbergfondet


Fra National Institute of Health, Center for Disease Control og George Washington University i USA til WHO i Schweiz. Lone Simonsen har været vidt omkring, inden hun i 2014 vendte hjem til Danmark, hvor hun under corona-krisen har været én af nationens vigtigste stemmer, når pandemien skal udlægges og forklares for befolkningen.

I et længere interview med Carlsbergfondet sætter Lone Simonsen bl.a. fokus på sine største forskningsmæssige resultater. Resultaterne er ofte opnået i et tæt, interdisciplinært samarbejde med forskerkolleger fra andre dele af pandemiforskningen, der for Lone Simonsen skal bygge bro over indsigt i vacciner, global sundhed, populationsbiologi, matematikmodeller og epidemiologi:

”Min største erkendelse nogensinde har nok været, da jeg for nylig sammen med professor Kim Sneppen og hans kolleger på Niels Bohr Institutet (NBI) fandt ud af, hvordan superspredningsfænomenet er meget vigtigt for vores evne til at holde Covid-19 nede. Jeg har arbejdet længe nok med influenza til at vide, at vi aldrig har kunnet kontrollere en influenza-pandemi ved at begrænse folks samvær, som vi har kunnet undertrykke corona-smitten. Vi undrede os derfor meget over, hvordan vi kunne tvinge epidemien i knæ på den måde. Ved at bruge NBI’s agent-baserede modeller lykkedes det at vise, at det skyldes fænomenet superspredning. Vi ved om denne virus, at det kun er 10 procent af de smittede, der smitter 80 procent, mens 90 procent kun smitter ganske lidt.  Vores model viste, at ved at lukke ned for aktivitet i det offentlige rum kan man – i modsætning til under en influenza-epidemi – ramme virussens superspreder-akilleshæl og derved forhindre de få, der smitter meget, i at smitte mange. Modellerne viser klart, at det kræver superspredning at få så dramatisk en effekt af social distancering. Noget som ikke var set i andre typer modeller.” 

Læs mere: 

Find hele interviewet med professor Lone Simonsen på Carlsbergfondets hjemmeside.

Podcast: 

Hør Carlsbergfondets podcast, hvor Lone Simonsen i samtale med journalist Nynne Bjerre Christensen fortæller om det intense arbejde med at blive klogere på pandemien.