Forskningscenter > Center for Køn, Magt og Mangfoldighed > Nyhed

Kurser med køn og mangfoldighed i foråret 2023

Der er mange kurser med et fokus på køns- og mangfoldigheds problematikker, teorier og metoder. Her er et udvalg ...

Kønsteori for begyndere og letøvede

Udbydes på humbach og sambach på skift hvert forår af CKMM-forskere. I år er det på humbach, men du har også mulighed for at tage det, hvis du læse sambach.

Køn, feminisme og ligestilling er kontinuerligt til debat i medier, politik og forskning. Dette kursus sætter fokus på kønsteori, fordi teori er nødvendig for at kunne forstå, analysere og fortolke kønnets betydninger og konsekvenser. Der findes ikke én kønsteori; der er altså ikke enighed, hverken om hvad køn er, eller hvordan kønsrelationer og positioner bør studeres. Forskning i køn er ikke nødvendigvis feministisk – der findes således forskning, der handler om køn uden at relatere sig til en (i bred forstand) politisk og samfundsmæssig stillingtagen til kønnede relationer. Det kønsteoretiske felt, vi tager op i dette kursus, har imidlertid altid relateret sig til samfundsmæssige problemstillinger, grupper, bevægelser og begivenheder. Kurset giver et rids over kønsforskningens historie og en introduktion til feministisk videnskabsteori. Det centrale tema i kurset er de kritiske stemmer, som siden 1990’erne har udfordret både samfundet, kønsforskningen og feminismen i deres påpegning af, at kategorier som race, etnicitet, seksualitet, handicap, mv. bør medtænkes i såvel den feministiske forskning som aktivismen. Det betyder også, at kvinder (som en slags universel kategori) ikke er kønsforskningens privilegerede subjekt og objekt.

Læs mere om kurset i kønsterori på study.ruc.dk
 

Omsorg: idealer, praksis og kampe

Specialiseringskursus på Socialvidenskabskandidaten, men kan også tages af studerende på fx Politisk og Forvaltning.

Omsorg er et feministisk begreb, der bl.a. har sat spotlys på omsorg som en livsnødvendig aktivitet, dets kønnede, klassemæssige og raciale elementer samt omsorgens institutionalisering, statsliggørelse og professionalisering. Omsorg er både en arena for samfundsmæssige kampe mellem forskellige omsorgsopfattelser, videns- og styringsformer og opfattelser af status og et kritisk perspektiv på aktuelle samfundsmæssige forandringer. I kurset ser vi på forskellige teorier om omsorg, dens mørke og lyse sider, omsorgskrise og forholdet til igangværende forandringer som f.eks. familien, maskulinitet, globalisering og kampe. Køn og mangfoldighed vil på forskellig vis blive belyst (teoretisk og empirisk) på de enkelte kursusgange.

Læs mere om kurset i omsorg på study.ruc.dk