Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med sundhedsfremme i byer og lokalområder?

På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Plan, By og Proces arbejder du med hverdagslivets organisering i by- og lokalsamfund, social ulighed, udsatte boligmiljøer og ulighed i sundhed, empowerment og byudviklingens betydning for sundhed. Uddannelsen giver en grundig indsigt i planlægningsmæssige, byteoretiske og sundhedsfremme-teorier, metoder og begreber og skaber forståelse for deres relevans og betydning for sundhed i by- og lokalsamfund. Du får indsigt i baggrunden for og betydning af sundhedsfremmende indsatser, interventioner og strategier med betydning for trivsel, livskvalitet, anerkendelse og social inklusion i individuelle og sociale sammenhænge i en urban kontekst.

Uddannelsen giver kompetencer til at analysere, planlægge, evaluere og facilitere sundhedsfremmetiltag og sundhedsstrategier i by- og lokalsamfund. Du bliver kvalificeret til at indgå i tværfagligt samarbejde med andre sundhedsprofessioner, byplanlæggere, socialarbejdere og andre professionelle omkring sundhed på by- og lokalområder.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Offentlige myndigheder, som arbejder med sunde byer, strukturelle og sociale vilkårs betydning for sundhed, hverdagsliv, social ulighed, udsatte boligmiljøer og ulighed i sundhed, empowerment, byudviklingens betydning for sundhed, tværsektoriel planlægning i kommunerne med henblik på sunde lokalområder
  • Organisationer herunder boligselskaber, bydelsråd, byudviklingsselskaber, byfornyelsessekretariater og OPP-organisationer, som arbejder med sundhedsfremmearbejde i udsatte byområder
  • Privat rådgivning og sociale entreprenører, som arbejder med strukturelle og sociale vilkårs betydning for sundhed, hverdagsliv, udsatte boligmiljøer og ulighed i sundhed og byudviklingens betydning for sundhed
  • Forskning og undervisning i relation til sundhed, byer og lokalområder
  • Forskning og undervisning i kommunikation om og i sundhed

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Undervisere Plan, By og Proces

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand. san. i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier og Plan, By og Proces.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk, og undervisningssproget er dansk, med enkelte studieelementer på engelsk.