Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med sundhed på arbejdspladser?

På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Arbejdslivsstudier har du fokus på sammenhænge mellem sundhed og arbejdsliv og på sundhed som en del af sociokulturelle vilkår og processer i arbejdslivet.

Du får en grundig indsigt i sundhedsfremme-teorier, metoder og begreber og får forståelse for deres relevans og betydning i forhold til sundhed i arbejdslivet. Du lærer baggrunden for og betydning af sundhedsfremmende indsatser, interventioner og strategier i arbejdslivet og om arbejdets betydning i processer i forbindelse med rehabilitering. Du får viden om sundheden som et aspekt af faglighed, identitet og læring i arbejdet.

Uddannelsen giver kompetencer til at analysere, planlægge, evaluere og facilitere sundhedsfremmetiltag og sundhedsstrategier i arbejdslivet og til at indgå i tværfagligt samarbejde med andre sundhedsprofessioner og professioner fra arbejdslivet omkring sundhed på arbejdspladser.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Offentlige myndigheder og private virksomheder, der arbejder med sundhedsfremme og sundhedsstrategier på arbejdspladser
  • Konsulentvirksomhed knyttet til analyse og rådgivning om sundhedsfremme og forebyggelse i offentlige og private organisationer
  • Offentlige og private virksomheder som HR-, arbejdsmiljø og trivsels- konsulenter og medarbejdere og som ledere af omstillingsprocesser til bedre sundhed i virksomheden
  • Kommunale jobcentre i forbindelse med inddragelse af arbejde i relation til rehabilitering
  • Forskning og undervisning i relation til sundhed i arbejde

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Undervisere Arbejdslivsstudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.san. i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier og Arbejdslivsstudier.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk, og undervisningssproget er dansk, med enkelte studieelementer på engelsk.