Intro til uddannelsen

Erhvervskandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning giver dig mulighed for at tage en kandidatuddannelse ved siden af dit arbejde. Uddannelsen varer fire år på deltid og forudsætter, at du er ansat i en virksomhed eller offentlig organisation i en stilling på mindst 25 timer om ugen. Erhvervskandidatuddannelsen er med fuldt statstilskud, uden deltagerbetaling og uden mulighed for SU, og har samme faglige indhold som den to-årige kandidatuddannelse i Politik og Forvaltning.

OBS: Denne udgave af kandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning - erhvervskandidat har kun studiestart til februar 2022. Hvis du ønsker at læse Politik og Forvaltning - erhvervskandidat med studiestart på et senere tidspunkt end februar 2022, skal du i stedet se på den nye udgave af Politik og Forvaltning - erhvervskandidat.

Samfundet er afhængigt af, at der kan skabes løsninger på komplekse og tværgående problemstillinger inden for uddannelse, forskning, sundhed, miljø, samfundsøkonomi, sikkerhed osv. Udvikling af holdbare løsninger kalder på problemorienteret forskning, grundige analyser af årsager og virkninger, indsigt i lokale, nationale og internationale institutioner, kreativ ideudvikling og mobilisering af mange forskellige former for viden og ressourcer.

På erhvervskandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning får du indsigt i aktuelle samfundsproblemer og forståelse for de demokratiske og styringsmæssige udfordringer, der er på spil, når nye tiltag udvikles og gennemføres i praksis.

Du kan vælge fag inden for følgende fire hovedområder: ”Ledelse og Organisation”, ”Politik, Styring og Demokrati”, ”Europæisering og Globalisering” og ”Social og Samfundsmæssig Analyse”. Derudover får du tilbudt kurser i kvalitative og kvantitative metoder, såvel som praktiske redskabsfag (f.eks. konflikthåndtering, økonomistyring mv.). Du får således mulighed for at fokusere på lige det område, som interesserer dig.

Uddannelsen forbereder dig til at understøtte politikudvikling og strategisk ledelse, udføre analyse- og evalueringsopgaver, lede og facilitere udviklingsprojekter og samarbejde med mange forskellige typer af samfundsaktører.

Bemærk: For at søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen skal du både have en adgangsgivende bacheloruddannelse og relevant beskæftigelse. Se de særlige kriterier:

Beskæftigelseskrav til Erhvervskandidat i Politik og Forvaltning

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder både i den private og den offentlige sektor. Som cand.scient.adm kan du f.eks. arbejde med:

•    Procesfacilitering
•    Organisationsudvikling
•    Borgerinddragelse og samspil med virksomheder og civilsamfund
•    Projektledelse
•    Forvaltning i EU, Centraladministrationen i DK eller en kommune
•    Interessevaretagelse (NGO’er eller virksomheder)
•    Analyse og evaluering 
•    Politisk og administrativ rådgivning

Erhvervskandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Semesteroversigt

Undervisere

Undervisere Politik og Forvaltning

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.scient.adm. i Politik og Forvaltning

Undervisningssprog: Dansk - enkelte studieelementer kan være på engelsk.

Studiestart: Denne udgave af kandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning - erhvervskandidat har kun studiestart til februar 2022. Hvis du ønsker at læse Politik og Forvaltning - erhvervskandidat med studiestart på et senere tidspunkt end februar 2022, skal du istedet se på den nye udgave af Politik og Forvaltning - erhvervskandidat.