Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med politisk kommunikation?

På kandidatuddannelsen Politik + Kommunikation er det målet, at du opnår kompetencer til at deltage professionelt, kvalificeret og kompetent i styring, ledelse og drift af offentlige, private og ikke-statslige organisationer, og herunder uddannes du i kommunikation og information til offentligheden.

Uddannelsen giver blandt andet kompetencer til at arbejde med politisk kommunikation, hvor din viden om det politiske system og dets aktører er afgørende. Du vil ligeledes blive uddannet til at arbejde med intern og ekstern kommunikation i organisationer, hvor viden om organisationer og ledelse er centralt.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Styring, ledelse, administration, kommunikation, implementering, evaluering mm. inden for den offentlige og den private sektor
  • Politisk kommunikation, hvor viden om det politiske system og dets aktører er afgørende
  • Intern og ekstern kommunikation i organisationer, hvor viden om organisationer og ledelse er centralt

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere Politik

Undervisere Kommunikation

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Politik og Kommunikation

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk.