Intro til uddannelsen

Vil du løse kommunikations- og formidlingsopgaver i flersprogede og flerkulturelle kontekster?

Kandidatuddannelsen Kultur- og Sprogmødestudier + Kommunikation giver dig kvalifikationer til at arbejde med og i flersprogede og –kulturelle kontekster samt i at planlægge, udarbejde og vurdere strategisk kommunikation.

Du lærer om kultur som begreb og kulturel praksis i Danmark og globalt. Du beskæftiger dig med teorier og metoder til at forstå og arbejde med kultur som begreb og praksis. Du får empirisk viden om problemstillinger, der vedrører flersprogede og –kulturelle kontekster, samt hvordan disse problemstillinger håndteres af forskellige relevante aktører. Du arbejder  teoretisk og praktisk med planlægning og tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og kommunikations- og informationsprocesser til udvalgte målgrupper og mellem forskellige aktører. Du får viden om vilkår og kontekst for strategisk kommunikation i og fra institutioner, virksomheder og organisationer.

Uddannelsen giver kompetencer til at løse kommunikations- og formidlingsopgaver i flersprogede og flerkulturelle kontekster. Du bliver kvalificeret til at indgå fagligt, konstruktivt kritisk og reflekteret i samfundsrelevante analyser, praksisser og diskussioner, der vedrører de kulturmødefaglige og kommunikationsfaglige felter, på tværs af sprogskellet engelsk/dansk.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • NGO'er
  • Kommuner og ministerier
  • Analyse- og rådgivningsvirksomheder
  • Højskoler
  • Muséer
  • Forskningsinstitutioner og relevante videregående uddannelser
  • Kommunikations- og formidlingsopgaver i flersprogede og flerkulturelle kontekster i den offentlige og private sektor

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere Kultur- og Sprogmødestudier

Undervisere Kommunikation

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Kultur- og Sprogmødestudier og Kommunikation

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan være på engelsk