Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med byudvikling i udviklingslande?

Kandidatuddannelsen International Development Studies + Plan, By og Proces uddanner dig til at bidrage med løsninger på den accelererede globale efterspørgsel efter boliger, sanitet, jobs, bæredygtighed, rekreative områder, transport og anden infrastruktur.

Du får et avanceret teoretisk og anvendt fundament i de sammenhængende politiske, kulturelle og økonomiske processer, der relaterer sig til globalisering, ulighed og udviklingsprocesser i forbindelse med det Globale Syd. Du får kvalifikationer til at varetage analyse- og planopgaver i lokalområder med fokus på fornyelse og udvikling. Du lærer at analysere og udarbejde planprocesser og planstrategier ud fra viden om urbanisering, byliv, hverdagsliv, politiske, sociale og økonomiske processers samspil, dynamik og konsekvenser for menneskers levevilkår i forskellige rumlige skalaer.

Du vil få kompetencer i at forstå udvikling og urbane processer på nye måder og have analytiske og problemløsnings-værktøjer til at adressere og formidle udviklingsmæssige og urbane udfordringer, i både udviklingslande såvel som i vestlige lande.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Udviklingsorganisationer, der ser på konsekvenserne af byplanlægning og udviklingsprocesser (Urban Development)
  • Konsulentvirksomheder og rådgivende ingeniørvirksomheder, boligselskaber, og kommuner og ministerier, der har brug for tværgående og dialogorienterede kompetencer om udviklings- og by-processer
  • Offentlige myndigheder, der har brug for kandidater, der kan kombinere viden om fattigdom med byplanlægning og borgerinddragelse
  • Udvikling af socialt, kulturelt, og politisk udfordrede boligområder

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere International Development Studies

Undervisere Plan, By og Proces

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i International Development Studies og Plan, By og Proces.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk og engelsk.