Til administratorer: Vejledning til Digital Eksamen

Planlagt vedligehold af Digital Eksamen

Planlagte nedetider for Digital Eksamen

  • Tirsdag d. 2. november: Digital eksamen skal opgraderes til en ny version. Der kan forventes længerevarende nedetider i løbet af dagen

Arcanics har 4 faste service-vinduer årligt:

  • Første mandag i skolernes påskeferie (altså mandagen før påskemandag)
  • Første tirsdag i juli
  • Mandag i uge 42 (efterårsferien)
  • Første hverdag efter juleaften
Opsætning af projekt- og specialeaflevering

Biblioteket har taget et nyt projektsystem i brug – PURE - som erstatter RUDAR. Når de studerende uploader projekt/speciale i DE, bliver projektet samtidig uploadet i PURE.

Det er vigtigt, at prøven bliver sat korrekt op – ellers fungerer integrationen ikke, og projektet uploades ikke i PURE. Endvidere vil man ikke få vist de studerende som grupper i DE, og titler overføres ikke til STADS.

Læs mere her:

-Opsætning projekt- og specialeaflevering

Workshops og spørgetime

I forbindelse med implementeringen af Digital Eksamen arrangeres der workshops for sekretariaterne. Kontakt Charlotte Funch, cfunch@ruc.dk, for at aftale nærmere om behov og tidspunkt.

 

Teknisk support

Hvis du har tekniske problemer eller generelle spørgsmål skal du kontakte firmaet Arcanic:

Arcanic support
Telefon: +45 4525 7284
Email: ruc@arcanicsupport.dk
Åbningstider: Hverdage kl 9 - 16

Til studerende: Vejledninger til Digital Eksamen

Aflevér en opgave

Direkte link til Digital Eksamen

https://eksamen.ruc.dk/

Vejledningen til at:

-Aflever en opgave

Bemærk ved aflevering af projekter og specialer:

Når man afleverer projekt eller speciale i Digital eksamen, bliver det automatisk uploadet i projektbiblioteket PURE.

Vigtigt: projektet/specialet sendes ikke til bedømmelse før man har udfyldt supplerende oplysninger i PURE.

-Udfyld supplerende info i PURE

Upload af store filer

-Upload store filer (større end 50MB)

Faglig support

Studerende på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH)
Bachelor: humbach-studieadministration@ruc.dk
Kandidat: ikh-studieadministration@ruc.dk
Master: lenas@ruc.dk

Studerende på Institut for Naturvidenskab og Miljø (INM)
Bachelor: natbach-studieadministration@ruc.dk
Kandidat: inm-studieadministration@ruc.dk

Studerende på Institut for Mennesker og Teknologi (IMT)
Bachelor: humtek-studieadministration@ruc.dk
Kandidat: imt-studieadministration@ruc.dk
Master: imt-master@ruc.dk

Studerende på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE)
Bachelor: sambach-studieadministration@ruc.dk
Kandidat: ise-studieadministration@ruc.dk

Teknisk support

Hvis du har tekniske problemer eller generelle spørgsmål skal du kontakte firmaet Arcanic:

Arcanic support
Telefon: +45 4525 7284
Email: ruc@arcanicsupport.dk
Åbningstider: Hverdage kl 9 - 16

Til bedømmere: Vejledning til Digital Eksamen

Faglig support

Bedømmere på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH)
Bachelor: humbach-studieadministration@ruc.dk
Kandidat: ikh-studieadministration@ruc.dk
Master: lenas@ruc.dk

Bedømmere på Institut for Naturvidenskab og Miljø (INM)
Bachelor: natbach-studieadministration@ruc.dk
Kandidat: inm-studieadministration@ruc.dk

Bedømmere på Institut for Mennesker og Teknologi (IMT)
Bachelor: humtek-studieadministration@ruc.dk
Kandidat: imt-studieadministration@ruc.dk
Master: imt-master@ruc.dk

Bedømmere på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE)
Bachelor: sambach-studieadministration@ruc.dk
Kandidat: ise-studieadministration@ruc.dk

 

Hjælp til at bruge Digital Eksamen

Har du som eksaminator eller censor behov for hjælp til, hvordan du bruger Digital Eksamen? Skriv til RUC's Digital Eksamen-underviser:

Email: de-support@ruc.dk

Teknisk support

Hvis du har tekniske problemer eller generelle spørgsmål skal du kontakte firmaet Arcanic:

Arcanic support
Telefon: +45 4525 7284
Email: ruc@arcanicsupport.dk
Åbningstider: Hverdage kl 9 - 16