Forskere samlet til webinar

Den 8. januar 2021 samlede Center for Daginstitutionsforskning over 40 forskere på feltet, både universiteter og professionshøjskoler var rigt repræsenteret.
Zoom notesblok kaffe
Foto: Gro Krøyer Budek

 

Center for Daginstitutionsforskning inviterede forskere fra hele landet til et webinar, hvor målet var at dele informationer om igangværende forskningsprojekter samt at diskutere muligheder for at udvide samarbejdet om den praksisnære forskning. 

På webinaret blev vigtigheden af det brede samarbejde, vidensdeling og udveksling af perspektiver fremhævet fra flere sider. Forskerne viste interesse i brede samarbejder om overordnede temaer. Der var enighed om, at det er godt for vidensflowet mellem forskning, praksis og uddannelse, at projekterne ikke bliver for små. 

 
Det praksisnære fokus

I center for Daginstitutionsforskning er det praksisnære fokus centralt for den forskning, der bliver bedrevet. Vi samarbejder bredt med daginstitutioner, studerende, forældre og kommuner, for at holde fokus på de temaer og problemstillinger, der rør sig i institutionernes hverdag. 


Pointer fra webinaret

Webinaret startede med en præsentation af, hvilke forskningsprojekter, der er i gang på de forskellige institutioner. Disse præsentationer gav et betydningsfuldt overblik ikke kun over temaer og tilgange, der går igen, men også over, hvilke udfordringer, der viser sig i dette forskningsfelt. 

På webinaret kom forskerne med mange forslag til, hvordan forskningen på feltet kan udvikle sig. Der kom bl.a. fokus på vigtigheden af at etablere et vidensflow, ikke kun fra forskning til praksis, men også fra praksis til forskning og fra forskningsprojekt til forskningsprojekt. Muligheden for internationale samarbejder blev også nævnt i den sammenhæng. 

Undervejs drøftes muligheden for brede forskningsprogrammer, der kan rumme mindre projekter og bevare kommunikationen på tværs af institutionerne. Forskerne udpegede bl.a. pædagogers arbejdsmiljø, ressource -og styringsperspektiver, daginstitutionen som demokratisk mødested som væsentlige temaer for kommende forskning og barndomsliv i Norden som overordnede temaer.
 

Hvad så nu?

Daginstitutionsforskning er et komplekst område med mange aktører. Der er mange perspektiver på, hvad der er brugbar forskning, og hvordan denne omsættes til viden i praksis. Disse perspektiver har vi udforsket nærmere på to offentlige webinar d. 22. januar (læs resume her) hhv. d. 12. februar (læs resume her). 

Inspireret af forskerwebinarer arbejder vi nu på at skabe overblik over den eksisterende forskning på 0-6 års området, som bliver tilgængelig på CeDifs hjemmeside. En projektoversigt er under udarbejdelse, den skal bidrage til at skabe løbende overblik over igangværende projekter, bidrage til at forskerne finder sammen i brede samarbejder udforskes og sikre en blivende grundlag for den praksisnære forskning. 


Hos Center for Daginstitutionsforskning er vi glade for at så mange forskere på området er interesserede i at mødes og dele viden, ideer og perspektiver med hinanden. Vi takker alle, der deltog og vi er glade for at vores stærke samarbejde fortsætter.