Fokus på Social Bæredygtighed

Forskning i omsorgsarbejde i ældrepleje og daginstitutioner kan udfordre og nuancere forståelsen af både social bæredygtighed og af velfærdsinstitutionelt omsorgsarbejde, skriver Jo Krøjer i sit bidrag til bogen ”Social bæredygtighed – begreb, felt, kritik”
Foto af del af bogforside

Sådan set burde velfærdsstaten og det omsorgsarbejde, der udføres i velfærdsinstitutionerne være indbegrebet af social bæredygtighed, hvor stærkeste skuldre bærer de tungeste læs og ingen er overladt til sig selv, mener Jo Krøjer, der er forsker i CeDif.

Social bæredygtighed som samfundsværdi

I Danmark burde den progressive beskatning principielt sikre fri og lige adgang til professionel omsorg for alle, tilføjer hun. Det er imidlertid ikke så entydigt i et samfund, hvor det reproduktive og omsorgsorienterede arbejde er blevet nedprioritet. Det kan forskningen være med til at afdække, og forskningen kan også bidrage til at udpege social bæredygtighed som samfundsværdi.

Jo Krøjer argumenterer for, at social bæredygtighed kan forstås som et empirisk funderet begreb om etisk forsvarlige sociale relationer i en dansk, velfærdsinstitutionel sammenhæng.

Bogen "Social bæredygtighed  - begreb, felt, kritik" er skrevet af forskere fra RUC og er et tværfagligt forsøg på at forstå ideen om social bæredygtighed. Læs nærmere introduktion her.

Bogen er udkommet på forlaget Frydenlund