Forskningsprojekt > Styrket børneinddragelse i det familieretlige system - Sammenhæng mellem børns hverdagsliv og praksis i Familieretshuset > Nyhed

Familieretshuset og CAFCASS udveksler praksis

I marts 2022 mødtes projekt ’Styrket børneinddragelse’ med Grant Williams, Head of Practice, i Cafcass.


D. 18. marts 2022 mødtes projekt ’Styrket børneinddragelse’ med Grant Williams, Head of Practice, i Cafcass. Cafcass står for ‘Children and Family Court Advisory and Support Service’ og er en organisation der repræsenterer børn i familieretssager i England. De er en uafhængig rådgivningsenhed, og har som primære fokus at rådgive familieretterne om, hvad der er sikkert for barnet og hvad der er barnets interesse.

Formålet med mødet var at dele viden omkring god børneinddragelse i henholdsvis England og Danmark. Under mødet blev der også mulighed for at sammenligne anonymiserede børnesamtalenotater fra Familieretshuset med ’Childreports’ fra Cafcass.

Mødet var kilde til inspiration for udviklingsdelen af projekt ’Styrket børneinddragelse’. Cafcass’ måde at arbejde med breve fra barnet til dommeren samt med forskellige redskaber, billeder og tegninger, som indgår i deres ’childreports’, kan bidrage til at Familieretshuset også finder nye måder, hvorpå det enkelte barns udtryk kan komme tydelige frem i børnesamtalenotaterne.

Det var også meget inspiration at hente i Cafcass’ måde at udarbejde rapporten på. Hos Cafcass udarbejdes rapporten i samarbejde med barnet, og barnet validerer rapporten til sidst inden den sendes til retten.

Grant Williams gav også udtryk for, at det var spændende at høre om Familieretshusets børnesamtalenotater, og det blev aftalt at forsætte samarbejdet.
Læs evt. mere om Cafcass her: Home - Cafcass - Children and Family Court Advisory and Support Service

Til mødet deltog repræsentanter fra RUC, Absalon, Familieretshuset, Cafcass.