Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Find den rigtige kandidatuddannelse

En kandidatuddannelse består enten af to fag eller af et fag hvori elementer fra andre fag indgår.
Ved kandidatuddannelse med to fag er første fag afsættet for dit kommende speciale.

Socialvidenskab

På Socialvidenskab studerer du sociale og samfundsmæssige problemstillinger og finde løsninger på de udfordringer som moderne velfærdssamfund står over for.

Sådan kan du læse Socialvidenskab:

Med speciale i Socialvidenskab
 • Socialvidenskab +

  Arbejdslivsstudier

  På kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Arbejdslivsstudier studerer du sociale og samfundsmæssige forhold og lærer om de udfordringer som forandringer i virksomheder og organisationer medfører.
 • Socialvidenskab +

  Dansk

  Kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Dansk giver blik for samfundsmæssige og institutionelle rammer for kulturudøvelse og for sprogets udvikling og funktion i kulturskabende aktiviteter.
 • Socialvidenskab +

  Historie

  På kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Historie lærer du at analysere sociale og samfundsmæssige forhold, og hvordan historie og fortid anvendes i professionsmæssige sammenhæng.
 • Socialvidenskab +

  Kommunikation

  På kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Kommunikation lærer du at analysere sociale og samfundsmæssige forhold, og hvordan man bedst kan formidle ekspertviden til relevante målgrupper.
 • Socialvidenskab +

  Kultur- og Sprogmødestudier

  På kandidatuddannelsen i Socialvidenskab + Kultur- og Sprogmødestudier studerer du sociale og samfundsmæssige forhold i et kulturmøde perspektiv.
 • Socialvidenskab +

  Plan, By og Proces

  På kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Plan, By og Proces studerer du planlægningen af sociale og samfundsmæssige forhold og lærer at finde løsninger på udfordringerne, som verdens urbanisering medfører.
 • Socialvidenskab +

  Psykologi

  På kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Psykologi studerer du de sociale og samfundsmæssige forhold i et socialpsykologisk perspektiv, og du lærer at igangsætte, tilrettelægge og analysere forandringsprocesserne i menneskers hverdagsliv.
 • Socialvidenskab +

  Pædagogik og Uddannelsesstudier

  På kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Pædagogik og Uddannelsesstudier studerer du de sociale og samfundsmæssige forhold, og du lærer om udvikling og styring af komplekse læringsforløb i institutioner, på arbejdspladser og i hverdagslivet.
 • Socialvidenskab +

  Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

  På kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier studerer du de sociale og samfundsmæssige forhold i et sundhedsfagligt perspektiv, og du lærer at igangsætte og analysere sundhedsfremmende initiativer.
Med speciale i andet fag
 • Socialvidenskab

  Arbejdslivsstudier +
  På kandidatuddannelsen i Arbejdslivsstudier + Socialvidenskab kombinerer du viden om arbejdsliv med viden om sociale forhold og problemstillinger.
 • Socialvidenskab

  Filosofi og Videnskabsteori +
  På kandidatuddannelsen Filosofi og Videnskabsteori + Socialvidenskab får du kompetencer i anvendelse af filosofiske og videnskabsteoretiske teorier, samt analysere, igangsætte og evaluere forandringsprocesser inden for det socialvidenskabelige og velfærdsmæssige område.
 • Socialvidenskab

  Geografi +
  Kandidatuddannelsen Geografi + Socialvidenskab sætter fokus på, hvordan sociale processer udspilles i bestemte rumlige sammenhænge i byer, bystrukturer, udkantsområder, dagligliv, sociale processer og integration.
 • Socialvidenskab

  Historie +
  På kandidatuddannelsen Historie + Socialvidenskab får du viden om historiske udviklingslinier, hvordan samfund og kulturer forandrer sig over tid, og hvordan aktuelle samfundsforhold hænger sammen med deres historiske tilblivelsesprocesser.
 • Socialvidenskab

  Journalistik +
  På kandidatuddannelsen Journalistik + Socialvidenskab lærer du at beherske den journalistiske arbejdsproces i alle dens faser og aspekter, og får viden om strukturelle forandringsprocesser i samfundet, herunder deres konsekvenser for velfærdssamfundet.
 • Socialvidenskab

  Kommunikation +
  På kandidatuddannelsen i Kommunikation + Socialvidenskab arbejder du med strategisk kommunikation i relation til det socialvidenskabelige område. Du lærer at analysere sociale, samfundsmæssige og interkulturelle forhold, og hvordan man formidler disse til relevante målgrupper.
 • Socialvidenskab

  Kultur- og Sprogmødestudier +
  Kandidatuddannelsen Kultur- og Sprogmødestudier + Socialvidenskab giver dig kvalifikationer til at arbejde med sociale, politiske og juridiske problemstillinger i flersprogede og –kulturelle kontekster.
 • Socialvidenskab

  Plan, By og Proces +
  På kandidatuddannelsen Plan, By & Proces + Socialvidenskab undersøger du samspillet mellem sociale forhold og dynamikker som omdrejningspunkt for at designe nye rum i byer.
 • Socialvidenskab

  Psykologi +
  Kandidatuddannelsen Psykologi + Socialvidenskab inddrager socialpsykologiske discipliner (der bl.a. berører identitets- og gruppeprocesser, fællesskabsformer, lærings- og praksisforståelser) og socialvidenskabens fokus på social forandring, ulighed og marginalisering.
 • Socialvidenskab

  Pædagogik og Uddannelsesstudier +
  På kandidatuddannelsen Pædagogik og Uddannelsesstudier + Socialvidenskab har du fokus på forståelser af deltagerorienterede perspektiver og deres samspil med politiske og kulturelle dynamikker i uddannelsespolitik og -planlægning inden for såvel formaliseret uddannelse som uformelle læringsrum.
 • Socialvidenskab

  Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier +
  På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Socialvidenskab arbejder du med sundhed som en del af sociokulturelle vilkår og processer og med sammenhænge mellem de sociale, kulturelle og politiske faktorer, der fremmer eller hæmmer sundhed.