Forskningsprojekt > Styrket børneinddragelse i det familieretlige system - Sammenhæng mellem børns hverdagsliv og praksis i Familieretshuset > Nyhed

Andet børne- ungeadvisory board møde

I september 2022 mødtes projekt ”Styrket Børneinddragelses” to børne-/ungeadvisoryboards, i København og Aarhus, for anden gang.
I et hjerte dannet er af hænder er tegnet en familie og en revne imellem dem
Tegning med temaet hverdagsliv, fra kreativt arbejde på mødet.

Forud for møderne har været en rekrutteringsproces, med henblik på at få flere deltagere i de to advisoryboards. Særligt deltagere, der ud over erfaring med at have skilte forældre, også har erfaring med det familieretlige system. Det lykkes, og til mødet i Aarhus deltog 15 børn og unge i alderen 6-15 år, mens der i København deltog 17 børn og unge i alderen 6-17 år.

Formålet med møderne er at få børns og unges perspektiver med i både udviklings- og forskningsdelen af projektet, herunder gode råd til hvordan indsatserne kan forbedres.

Fokus på de to møder var:

  • Nye metoder i Familieretshuset
  • Rundtur i Familieretshuset (rum og materialitet)
  • Hverdagsliv med skilte forældre

Det var nogle rigtig hyggelige og også meget forskellige møder i henholdsvis Aarhus og København. Der kom en hel masse spændende og nye perspektiver frem, og vi fik mange virkelig gode råd til det fortsatte arbejde i projektet.

Vi er utrolig glade for vores børne- ungeadvisoryboards! 

Advisory boardene mødes en gang om året i projektperioden, og vi i projektet ser allerede meget frem til de næste møder i 2023.