Vis hovedmenu
RUC baggrundsgrafik
Informationsmøder på RUC’s masteruddannelser

Se hvilke datoer videreuddannelserne holder informationsmøder

Vi skaber viden, vi deler med samfundet

Jønsson
ARTIKEL

Kære Sophie Løhde: I skal turde gøre mindre i sundhedsvæsenet

Bedre muligheder for behandling gør sammen med det faktum, at vi lever i en bekymringskultur, at vi risikerer at behandle for meget - og dermed er med til at presse sundhedsvæsenet unødigt, skriver forsker i kronik i Jyllands-Posten.

Kandidatstuderende
ARTIKEL

Roskilde Universitet lancerer efterspurgt uddannelse i samfundsjura

Fra efteråret 2023 kan de første studerende tage en ny kandidatuddannelse i samfundsjura på Roskilde Universitet. Uddannelsen fokuserer på samspillet mellem jura og politikudvikling, og det er netop den kombination af kompetencer, som arbejdsgiverne efterspørger.

Nye RUC-studerende går mod universitetet
ARTIKEL

Markant stigning i kvote 2-ansøgninger til Roskilde Universitet

Betydeligt flere har søgt ind på RUC via kvote 2 i år sammenlignet med 2022.

Lektor i datalogi Line Reinhardt modtog prisen på Roskilde Universitet.
ARTIKEL

Line Reinhardt modtager transportforskningspris

Hedorfs Fonds Transportforskningspris 2023 går til lektor i datalogi Line Reinhardt fra Roskilde Universitet.

SWASH spildevandsprojekt i Ghana
ARTIKEL

Forskere fra Roskilde Universitet udvikler bedre spildevandsløsninger i Ghana

Tre forskere fra Roskilde Universitet skal over de næste tre år undersøge, hvordan man sikrer bæredygtige spildevandssystemer i Ghana. Det Danida-støttede projekt skal belyse, hvordan de forskellige private og offentlige aktører kan forenes om at skabe de bedst mulige løsninger.

forskere
ARTIKEL

Ekspertliste med kvindelige forskere

Roskilde Universitet har i anledning af Kvindernes Kampdag udarbejdet en aktuel ekspertliste bestående kun af kvindelige forskere.

Lena Brogaard og Ole Helby Petersen - Offentligt-privat samspil
ARTIKEL

Ny bog: Et bedre offentligt-privat samspil kan betyde, at milliarder bruges smartere

Interaktionen mellem det offentlige og det private er en milliardforretning, som har stor betydning for danskernes liv. Ny bog samler forskningen på et komplekst og underbelyst område.

elite
ARTIKEL

To talentfulde ph.d.-studerende fra RUC skal på EliteForsk-ophold i udlandet

Med et EliteForsk-rejsestipendium får to forskere fra RUC mulighed for at rejse til henholdsvis University of Helsinki og Uppsala Universitet og være en del af universiternes forskningsmiljøer for en længere periode.

Grøn forskning
ARTIKEL

Grønne forskningsbevillinger til Roskilde Universitet

Fem grønne forskningsprojekter fra Roskilde Universitet har fået millionbevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. Forskerne skal blandt andet undersøge, hvordan børn reagerer på klimakrisen og grøn omstilling i kødindustrien.

Vi tænker fremad - og former fremtiden

Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. På RUC dyrker vi den projekt- og problemorienterede tilgang til vidensudvikling, fordi man opnår de mest relevante resultater ved at løse virkelige problemer i fællesskab med andre. Vi dyrker tværfagligheden, fordi ingen væsentlige problemer kan løses ud fra ét fagligt synpunkt. Og vi dyrker åbenheden, fordi vi tror på, at inddragelse og videndeling er en forudsætning for den frie tanke, demokrati, tolerance og vækst.

Video om Roskilde Universitet
Studerende på græsset

En partner til din virksomhed?

Roskilde Universitet tilbyder en række muligheder for samarbejde. Både med forskere og studerende.