Vis hovedmenu
RUC baggrundsgrafik
Undersøg dine muligheder på workshops og til åbent hus

Overvejer du en bachelor på RUC?

Vi skaber viden, vi deler med samfundet

Lektor Mette Fog Olwig
ARTIKEL

Bliver unge med ulige vilkår forenet i kampen om bæredygtig udvikling?

Unge, der engagerer sig i FNs Verdensmål og kæmper for klimaet eller med at løse andre globale udfordringer, kan have ulige vilkår for at deltage, alt efter hvor de kommer fra i verden. Hvordan oplever de unge uoverensstemmelsen mellem forventninger om ligeværdige, globale partnerskaber og deres vidt forskellige livsbetingelser? Det skal lektor Mette Fog Olwig fra Roskilde Universitet undersøge i et nyt forskningsprojekt.

Udsnit af forsiden på håndbogen ’Sexism in Danish higher education and research: Understanding, exploring, acting'.
ARTIKEL

Ny bog sætter fokus på sexisme på universiteterne

Jo Krøjer fra Roskilde Universitet er en af otte forfattere til en ny bog om sexisme inden for universitetsverdenen. Bogen kortlægger karakteren af sexisme på universiteter, giver viden om de negative effekter af sexisme og kommer med konkrete bud på, hvordan sager om sexisme kan håndteres og forebygges på universiteterne.

hospital
ARTIKEL

Forskere bag ny bog: De nordiske velfærdsstater er på vej ind i en omsorgskrise

Forskere fra Roskilde Universitet har udgivet bogen 'A care crisis in the nordic welfare states?’

barn
ARTIKEL

Hvad betyder hjemmelæring af helt små børn for familiers hverdagsliv?

Politikere ønsker, at forældre inddrages mere i vuggestue- og børnehavebørns læring. Lektor i psykologi Pernille Juhl har modtaget millionbevilling fra Den Frie Forskningsfond til at undersøge, hvad hjemmelæringsmiljøet betyder for forældreskab og hverdagsliv i familierne.

Lone Riisgaard
ARTIKEL

Samfundsforskere vil udfordre begrebet ’grøn vækst’

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilget 5,6 mio. kr. til et nyt forskningsprojekt på Roskilde Universitet, der skal komme med nye bud på løsninger af de globale miljøproblemer - uden fokus på vækst.  

Lone Simonsen
ARTIKEL

Pandemiforsker fra RUC modtager UFM’s formidlingspris

Professor Lone Simonsen har formået at gøre kompliceret ny viden om corona-pandemien jordnær og relevant for danskerne i en kritisk tid. For den indsats hædres professoren med Forskningskommunikationsprisen 2021.

 Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S)
ARTIKEL

Budskab ved ministerbesøg: Vi er Sjællands Universitet og det forpligter

Regionalt samarbejde og forskning til gavn i erhvervslivet var på programmet, da uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen besøgte Roskilde Universitet.

kvadratroden
ARTIKEL

Roskilde Universitet bliver en aktiv spiller i seks erhvervsklynger

Viden fra Roskilde Universitet skal være med til at løfte virksomheders konkurrenceevne og dermed komme samfundet til gavn.

Mette Sørensen
ARTIKEL

Ny forskning: Trafikstøj øger risikoen for demens 

Data fra to millioner danskere dokumenterer for første gang i verden, at der er sammenhæng mellem trafikstøj og udvikling af demens. Resultateterne kan give os helt nye muligheder for at forebygge demens, siger støjekspert.

COVID-19 hold dig opdateret

Vi tænker fremad - og former fremtiden

Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. På RUC dyrker vi den projekt- og problemorienterede tilgang til vidensudvikling, fordi man opnår de mest relevante resultater ved at løse virkelige problemer i fællesskab med andre. Vi dyrker tværfagligheden, fordi ingen væsentlige problemer kan løses ud fra ét fagligt synpunkt. Og vi dyrker åbenheden, fordi vi tror på, at inddragelse og videndeling er en forudsætning for den frie tanke, demokrati, tolerance og vækst.

Video om Roskilde Universitet
Studerende på græsset

En partner til din virksomhed?

Roskilde Universitet tilbyder en række muligheder for samarbejde. Både med forskere og studerende.