Forskningsprojekt > Forskningsprojekt om sugardating blandt unge > Nyhed

Seminar og workshop i samarbejde med Nordisk Ministerråd

Den 27. januar gik projektet i samarbejde med Nordisk Ministerråd om at afholde et heldagsarrangement med seminar og workshop for projektets partnere og inviterede gæster.

Ved seminaret præsenterede Lektor ved CRF på Aarhus Universitet, Jeanett Bjønness, sammen med Charlotta Holmström, lektor i socialt arbejde ved Center for Sexologi og Seksualitetsstudier/Institut for Socialt Arbejde ved Malmø Universitet, et nyt studie om unge, udsathed og prostitution/sex mod kompensation i Norden. Rapporten udkom i november 2019 støttet af Nordisk Ministerråd. Hele rapporten er tilgængelig online: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1364835/FULLTEXT01.pdf

På dagen gennemgik Karen Margethe Dahl, forsker ved VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, de foreløbige resultater fra den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som VIVE udfører på vegne af projektet.

For projektets partnere kunne projektleder Christian Groes præsentere de foreløbige resultater og tematikker fra den kvalitative undersøgelse, som forskerne er i gang med. Derefter blev åbnet op for en fælles diskussion og workshop om praksisudvikling med projektets partnere.

Resultater fra projektet vil blive offentliggjort senere på året.