Særlige kriterier for Erhvervskandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning