| Nyhed

Tre forskere fra RUC modtager bevillinger fra Carlsbergfondet

Lektor Angela Bourne, professor Lasse Horne Kjældgaard og lektor Susana Tosca modtager monografistipendier fra Carlsbergfondet.

 

Carlsbergfondet har uddelt en række bevillinger til forskere fra forskellige danske forskningsinstitutioner, og tre forskere fra Roskilde Universitet har modtaget bevillinger i kategorien ’Carlsberg Foundation Monograph Fellowships’.

Stipendierne gives til særligt passionerede forskere inden for humaniora og samfundsvidenskab:

”26 førende forskere med en særlig ’Semper Ardens’-tilgang (passioneret, altid brændende) til deres forskning modtager ligeledes Carlsbergfondets monografistipendier inden for humaniora og samfundsvidenskab. Stipendiet sigter mod publicering af en banebrydende monografi eller doktorafhandling,” som Carlsbergfondet beskriver bevillingstypen.

Om projekterne:  

Lektor Angela Bourne fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv modtager 726.144 kroner til at skrive en bog om, hvordan europæiske demokratier reagerer på populister. Mange europæiske demokratier står over for spørgsmål som: Er populister gode for demokratiet, eller underminerer de det? Hvordan skal man reagere, og skal man overhovedet reagere?

Projektet skal munde ud i en bog med teoretiske refleksioner om, hvordan man identificerer de effektive svar på populistiske partier.

Professor Lasse Horne Kjældgaard fra Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab modtager 1.041.618 kroner til et projekt, som skal munde ud i en bog, som undersøger sammenhængen mellem æstetik og stræben efter velfærd i Skandinavien.

I bogen vil Lasse Horne Kjældgaard spore og analysere en række internationale trends og genrer inden for litteratur og film, som udvikler sig til noget markant nyt i Skandinavien på grund af deres forankring i en kulturel kontekst, hvor spørgsmål om velfærd i høj grad bliver stillet.

Lektor Susana Tosca fra Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab modtager 819.794 kroner til et bogprojekt, som bliver en undersøgelse af gentagelser og ensartethed i kulturprodukter.

Bogen vil beskæftige sig med det fænomen, at vi på den ene side bliver bombarberet med produkter, der på den ene eller anden måde er en gentagelse: Genfortolkninger, fortsættelser, forhistorier til eksisterende historier m.m., og at vi på den anden side via algoritmer præsenteres for mere af det indhold, som ligner det, vi i forvejen godt kunne lide, gennem anbefalinger af nyheder, bøger, musik, spil, film og serier.
 

Mere information

For yderligere information kontakt journalist Eva Lykke Jørgensen, tlf. 46 74 26 84, elj@ruc.dk.