| Nyhed

Tidligere RUC-studerende skaber nyt mødested for studerende og virksomheder

Studerende og Tivoli mødtes til den første version af Humanistisk Værksted og drøftede konkrete problemstillinger.
Humanistisk Værksted
På Humanistisk Værksted arbejdede studerende og repræsentanter fra Tivoli med to konkrete cases fra forlystelsesparkens hverdag. Foto: Humanistisk Værksted


Hvordan kommer humanistiske kompetencer i spil i forhold til virksomheder? Det er baggrunden for det nyetablerede Humanistisk Værksted, hvor studerende og repræsentanter fra en virksomhed kan dykke ned i en af virksomhedens konkrete problemstillinger.

Første Humanistiske Værksted fandt sted den 28. januar 2019, hvor otte studerende fra forskellige studieretninger på Roskilde Universitet og repræsentanter fra Tivoli mødtes.

Tivoli havde to cases med fra hverdagen i forlystelsesparken, og de studerende og repræsentanter sad rundt om samme bord, så de kunne få en direkte dialog om, hvordan de forskellige fagligheder kunne komme i spil, så Tivoli kunne få nye perspektiver på deres problemstillinger.

Det skete eksempelvis ved, at en studerende med kombinationen Historie og Filosofi & Videnskabsteori kunne give lingvistiske og historiske perspektiver på en case om gæsteoplevelser og koncepter i Tivoli.

Bag Humanistisk Værksted står Philip Mumgaard, cand.comm i Performance Design og Virksomhedsstudier, der dimitterede fra Roskilde Universitet i 2017.

”Humanistisk Værksted er et problemudforskende forløb, hvor studerende sammen med virksomheder dykker ned i virksomhedens problemstilling. Sammen skaber de værdi ved at mødes i øjenhøjde, hvor studerende kan stille spørgsmål til virksomheden, opleve hinandens kompetencer og få et grundigt indblik i, hvad de studerende kan bidrage med til virksomhederne og vice versa.” forklarer Philip Mumgaard.

Det nye mødested mellem studerende og virksomheder er blevet til i samarbejde med studerende, studiemiljøtutorer og virksomhed– og helt specifikt studiemiljøkoordinator Lisbeth Helt Haahr, som blev koblet på projektet i 2018. Hensigten er at skabe et rum, hvor de studerende kan reflektere over deres faglighed og prøve deres kompetencer af i mødet med arbejdsmarkedet.

Det er tanken, at Humanistisk Værksted skal være en tilbagevendende begivenhed for studerende på 6. semester af Humanistisk Bachelor i januar. Humanistisk Værksted er en del af Humanistisk Bachelors studienævns udmøntning af Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskabs employability-strategi.