| Nyhed

Styrket universitetssamarbejde i Beijing

Sino-Danish Center for Education and Reasearch, som bl.a. er støttet af de danske universiteter, åbner Industriens Fonds Hus i Kina. Huset åbner nye muligheder for dansk-kinesisk samarbejde om uddannelse og forskning.
Sino-Danish Center
RUC-delegation i ny SDC-bygning, Beijing.


Det dansk-kinesiske universitetssamarbejde Sino-Danish Center (SDC) i Beijing går nu ind i en ny fase. SDC, der omfatter forskning og uddannelse inden for naturvidenskab og samfundsvidenskab, har indtil videre været lokaliseret på University of the Chinese Academy of Sciences.

Nu har SDC imidlertid med støtte fra bl.a. Industriens Fond bygget en dansk designet bygning i et helt nyt campusområde nord for Beijing. Bygningen indvies d. 24. september, og forskere fra RUC og de øvrige syv danske universiteter deltager i en række faglige aktiviteter i forbindelse med indvielsen. Der afholdes blandt andet et symposium og en række faglige workshops.

Foruden auditorier, klasselokaler og grupperum rummer bygningen 20 lejligheder til forskere og undervisere, kontorfaciliteter til ph.d.-studerende og forskere, mødefaciliteter og administration. Rammerne gør det oplagt for virksomheder at benytte huset til eksempelvis konferencer og til at møde studerende og forskere.

RUC’s prorektor Peter Kjær glæder sig over det nye universitetssamarbejde.

”RUC er partner i dette stærke universitetssamarbejde, som har skabt et unikt mødested for studerende og forskere fra Kina og Danmark. Vores interesse ligger især inden for det samfundsvidenskabelige område, hvor vi deltager i en række fælles forskningsprojekter og leverer underviserkræfter til kandidatuddannelser i offentlig ledelse og innovationsledelse,” siger Peter Kjær.     

Siden SDC i 2012 lancerede de første kandidatuddannelser er der hvert år optaget 150 studerende, heraf 50 fra de danske universiteter. Danske og kinesiske virksomheder får dermed adgang til dimittender fra begge lande med internationalt udsyn og en flerkulturel forståelse kombineret med en høj faglighed.