| Nyhed

Sprogforskere vil gøre det lettere at lære dansk for migranter

Sprogforskerne Carsten Levisen fra Roskilde Universitet og professor Susana Silvia Fernández fra Aarhus Universitet vil gentænke, hvordan man tilegner sig dansk som andetsprog.
Undervisning
Forskerne vil udvikle og afprøve deres arbejde i samarbejde med undervisere og folk, som er ved at lære dansk. Foto: Colourbox

 

I løbet af foråret 2022 er der kommet en del ukrainske flygtninge til Danmark, og sprogskoler og andre institutioner har stået klar til at lære ukrainere dansk, så de får bedre muligheder for at begå sig i det danske samfund. Undersøgelser viser, at sprog har stor betydning for eksempelvis integration på en arbejdsplads og i et samfund generelt.

Lektor Carsten Levisen fra Roskilde Universitet og professor Susana Silvia Fernández fra Aarhus Universitet modtager en såkaldt kernegruppebevilling fra VELUX FONDEN på seks millioner kroner til at udvikle en ny vision for studiet af dansk som andetsprog.

"Jeg glæder mig til at arbejde med dansk på nye, interkulturelle måder. Vi kan blive så forhippede på 'det færdigstøbte dansk', at vi glemmer at lytte til dansk i proces, dansk på vej. Hvad sker der, når dansk møder andre sprog? Jeg tror, der gemmer sig en guldgrube for forskningen her. Og samtidigt er det en stor gevinst for samfundet, hvis vi kan udvikle guidelines for sprogtilegnelse, der ikke blot snævert handler om sprog, men om tilegnelsen af nye betydningsuniverser," siger Carsten Levisen.

Sprogforskerne vil udvikle, hvad de kalder et 'minimaldansk', som skal være et metasprog bestående af helt basale ord, ligesom de vil udvikle en slags kulturordbog over komplekse kulturelle begreber og sprogbrugsnormer. Kulturordbogen skal være skrevet ved hjælp af 'minimaldansk', som er let at afkode for dem, der skal bruge den.

Derudover vil forskerne også udvikle læringsaktiviteter med fokus på interaktion og refleksion.

Projektets forskellige produkter vil blive udviklet og afprøvet i samarbejde med dansklærere og folk, som er ved at lære dansk.

Forskningsprojektet har titlen 'Når dansk bliver til: Interkulturel Pragmatik i undervisningen af dansk som andetsprog'. Ud over sprogforskerne Carsten Levisen og Susana Silvia Fernández fra henholdsvis Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet og Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet er det planen, at en postdoc og en ph.d.-studerende skal indgå i gruppen af forskere.