| Nyhed

RUC-studerende skal give løsninger på lokale udfordringer i Guldborgsund Kommune

Studerende fra blandt andet Roskilde Universitet deltog i en videnbasar, hvor det nye semester blev sat i gang med en præsentation af projektideer, som de studerende kan arbejde med. Resultaterne skal løse konkrete udfordringer til gavn for området og for borgerne.
Studerende i Guldborgsund Kommune
Foto: Guldborgsund Kommune


Som en del af dette års semesterstart deltog op mod 120 studerende fra Roskilde Universitet, Zealand Erhvervsakademi og Professionshøjskolen Absalon torsdag den 2. september i den såkaldte Videnbasar i Guldborgsund Kommune, hvor de studerende blev præsenteret for 29 forskellige projektideer, som de kan arbejde videre med i deres semesteropgaver.

Det overordnede tema for hele arrangementet var verdensmål og bæredygtighed, og projektideerne er fordelt på fem temaer:

  • - Inddragende bæredygtig udvikling
  • - Borgeren i centrum for sundhed
  • - Læringsmiljøer for livslang læring i Guldborgsund
  • - Bæredygtige fødevarer og produktion
  • - Bæredygtig vækst og forretningsudvikling

Projektideerne handler eksempelvis om, hvordan Guldborgsund Kommune kan blive CO2-neutral i 2050, det gode liv som ældre og udearealer på sygehuset i Nykøbing.

”Det er helt fantastisk, at så mange studerende har valgt at deltage i Vidensbasaren og tage fat i nogle af vores mange spændende projektideer. Det er med til at give os nogle nye perspektiver, og samtidig giver det de studerende et indblik i vores område og de mange ting, der foregår. Jeg glæder mig meget til at deltage i afslutningsseminaret, ligesom jeg gjorde sidst. Der var rigtig mange gode inputs og ideer, som vi kunne tage med os,” siger Guldborgsund Kommunes borgmester John Brædder.

Efter præsentationen af projektideerne mødtes de studerende med dem, der står bag projektideerne for at drøfte muligheder for samarbejde. Når der er fundet et match mellem studerende og en projektidé, begynder arbejdet med projekterne, hvor studerende vil undersøge området nærmere og besøge Lolland-Falster for at samle materiale til opgaven, som skal afleveres og forsvares i januar.

Videnbasaren er arrangeret af Videnplatform Guldborgsund, der er et partnerskab på tværs af Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Absalon, Zealand Erhvervsakademi og Business Lolland-Falster.

Partnerskabet er etableret for at udnytte de udviklingsmetoder, vidensamarbejder og tilstedeværelse af uddannelse, der kan bidrage til en realisering af lokale styrker og potentialer.