| Forskningsnyt

RUC-forskere medforfattere på artikel i det anerkendte tidsskrift Nature Communications

Professor Jesper Troelsen og adjunkt Katja Dahlgaard har bidraget til forskning, som kan føre til nye og mere sikre metoder til at diagnosticere inflammatoriske tarmsygdomme, og resultaterne er blevet præsenteret i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift.
Jesper Troelsen - portræt
Professor Jesper Troelsen (billedet) og adjunkt Katja Dahlgaard fra Roskilde Universitet har bidraget til et bredt forskningssamarbejde ved at fortolke datamateriale om genaktivitet i tarmen hos patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. Foto: Uffe Weng.


Inflammatoriske tarmsygdomme er ret udbredte, og de mest almindelige af slagsen er Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Det kan være svært at stille den rigtige diagnose, og fejldiagnoser kan føre til forkert behandling og derfor få alvorlige konsekvenser for patienten.

Men et forskningssamarbejde ledet af forskere fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet og med bidrag fra professor Jesper Troelsen og adjunkt Katja Dahlgaard fra Roskilde Universitet kan føre til nye og mere sikre metoder til at diagnosticere de inflammatoriske tarmsygdomme. Forskningsresultaterne er netop blevet præsenteret i en artikel i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Communications.

De to RUC-forskere har bidraget ved at fortolke datamateriale, som forskningsprojektet har genereret omkring genaktivitet i tarmen hos patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. De har undersøgt materialet i forhold til tarmens biologi.

”I artiklen identificerer vi for første gang alle de DNA-sekvenser, som regulerer de forskellige geners aktivitet ved inflammatoriske tarmsygdomme. Det viser sig, at de fleste af de DNA-variationer, som er koblet til udvikling af inflammatoriske tarmsygdomme, er lokaliseret i DNA-sekvenser, som regulerer genaktivitet. Den viden kan blandt andet bruges til at lave mere præcise diagnostiske test samtidig med, at det øger vores forståelse af genetikken og molekylærbiologien bag Crohns sygdom og colitis ulcerosa,” forklarer Jesper Troelsen.

Udover Københavns og Roskilde Universiteter består samarbejdet af læger fra Herlev, Køge og Hvidovre Hospitaler og forskere ved Danmarks Tekniske Universitet.

Den nye artikel i Nature Communications er seneste produkt af et samarbejde, som strækker sig flere år tilbage, og hvor samarbejdspartnerne tidligere har lavet fælles publikationer.