| Nyhed

RUC’er modtager EliteForsk-rejsestipendium til ophold i internationalt forskningsmiljø

Ph.d.-studerende Anne Julie Arnfred vil undersøge, hvordan et samarbejde mellem videnskab, kunst og kurator kan skabe nye måder at arbejde med akademisk viden på.
Anne Julie Arnfred
Ph.d.-studerende Anne Julie Arnfred modtager et EliteForsk-rejsestipendium, så hun kan tage på et længere forskningsophold på Goldsmiths, University of London. Foto: Suzanne Reitz


Hvert år uddeler Uddannelses- og Forskningsministeriet en række såkaldte EliteForsk-rejsestipendier, som går til, at særligt talentfulde ph.d.-studerende kan gennemføre længerevarende studieophold ved stærke internationale forskningsmiljøer.

I 2021 modtager to ph.d.-studerende fra Roskilde Universitet rejsestipendier, og den ene af dem er Anne Julie Arnfred fra Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. EliteForsk-rejsestipendierne er hver på 200.000 kroner.

Anne Julie Arnfred skal bruge stipendiet på et længere forskningsophold på Goldsmiths, University of London i England, hvor hun desuden bliver knyttet til forskningsnetværket European Forum for Advanced Practices, der er et samarbejde mellem et stort antal europæiske universiteter, akademier, ngo’er med flere. Formålet med opholdet er bl.a., at Anne Julie Arnfred skal styrke og udvide sit faglige netværk med forskere fra hele Europa.

”Med dén tilknytning til Goldsmiths og Advanced Practices vil mit arbejde blive forankret i et stærkt, internationalt forskningsmiljø. Det er en kæmpe fordel for mig og for RUC. Jeg vil blive undervist af og samarbejde med de dygtigste forskere inden for mit felt – ikke mindst professor Irit Rogoff, som er internationalt anerkendt for sit arbejde i krydsfeltet mellem samtidskunst, kuratering, kritisk teori og praksisbaseret viden. Dét og samarbejdet med medstuderende fra hele verden er helt afgørende for udviklingen af min ph.d.,” siger Anne Julie Arnfred.


Afprøver metoder i praksis

Anne Julie Arnfred har 11 års erfaring som kurator og udvikler af kunstudstillinger fra institutioner som Kunsthallen Nikolaj i København og Museet for Samtidskunst i Roskilde. Hun forsker i, hvordan et tæt samarbejde mellem videnskab, kunst og kurator om at skabe en udstilling vil kunne skabe nye måder at arbejde med akademisk viden på. I sin forskning ser Anne Julie Arnfred på, hvad der sker i arbejdet, når de forskellige aktører arbejder sammen om at udvikle, forberede og gennemføre en udstilling.

Hun arbejder med tre forskellige udstillinger: En historisk, en socialvidenskabelig og en naturvidenskabelig, hvor hun kobler forskere fra udvalgte igangværende forskningsprojekter sammen med udvalgte kunstnere og personer, der har en særlig erfaring med det pågældende emne. I den proces vil Anne Julie Arnfred undersøge, hvordan samspillet mellem aktørerne påvirker ikke bare selve udstillingen, men også forskningen og kunsten.

Hun laver bl.a. workshopper, hvor forskere, kunstnere, repræsentanter fra udstillingsstedet og folk med erfaringer med udstillingens emne mødes, og derigennem skabes udstillingen.

”Jeg lægger vægt på processen ved at lave en udstilling. Det er ikke nyt, at kunstnere og videnskab arbejder sammen, men mit projekt er en ny praksisbaseret måde at skabe akademisk viden på, som så bliver formidlet til et større publikum. Mit projekt handler ikke kun om et formidlingsgreb. Det går skridtet videre og fokuserer på, hvad både forskerne og kunstnerne får ud af det, og om det også kan bidrage med noget til deres forskning og deres kunstneriske praksis. Når man som forsker indgår i sådan et samarbejde, kan man fx også blive opmærksom på nye aspekter eller blinde vinkler i sin forskning. Og som kunstner kan det være en stor gave at få adgang til en faglig ekspert inden for et felt, man beskæftiger sig kunstnerisk med. Det afgørende er, at kunstnerne, kuratoren og forskerne indgår på lige fod med hinanden og påvirker hinanden undervejs,” siger Anne Julie Arnfred.

Formålet med projektet er, at Anne Julie Arnfred vil udvikle et sæt af metoder, så der bliver sat en ramme for mødet mellem forskere, kunstnere og kuratorer, og hun vil afprøve metoderne i praksis i udviklingen af de tre konkrete udstillinger.

Hun arbejder sammen med forskningsprojekter på Roskilde Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Et eksempel er forskningsprojektet 'Politics of Familicy Secrecy', med delprojektet ’The Concealment of Metal Maladies’, som handler om familiehemmeligheder og psykisk sygdom i et historisk perspektiv. Det bliver til en udstilling på Forsorgsmuseet i Svendborg i samarbejde med samtidskunstnerne Jakob Jakobsen, Heidi Fast og forfatter Mikael Josephsen og tre personer, der har levet erfaring med emnet. Udstillingen kommer til at indeholde samtidskunstværker og installationer, der forholder sig til Forsorgsmuseets historie, familiehemmeligheder og til psykiske lidelser.

 

Kontaktinfo: 

Roskilde Universitets presseservice