| Nyhed

RUC lancerer nyt forskningscenter for big data

Centre for Big Data skal forske i og med big data på mange forskellige områder.
Big data - Colourbox
Big data er indsamling, opbevaring og analyse af store mængder data på tværs af de fleste aspekter af folks hverdagsliv og samfundet generelt. Foto: Colourbox


Big data er et begreb, som for alvor er begyndt at fylde de seneste 10-15 år, og det dækker over indsamling, opbevaring og analyse af store mængder data på tværs af de fleste aspekter af folks hverdagsliv og samfundet generelt.

Nu lancerer Roskilde Universitet det tværvidenskabelige forskningscenter Centre for Big Data, der skal samle forskningsaktiviteter inden for big data. Centret skal fungere som knudepunkt for de mange forskere på RUC, som i stigende grad forsker i og med big data på mange forskellige områder. Det er alt fra bekæmpelse af sygdomme, computerstyrede processer i forvaltningen, målretning af indhold til bestemte brugere af medier eller kampagner og udvikling af systemer til opbevaring og analyser af store mængder af data.

Centret har desuden tilknyttet fire ph.d.-studerende – en fra hvert af institutterne på RUC.

Henrik Bulskov, lektor på Computer Science (Datalogi), og Jannie Møller Hartley, lektor på Journalistik, skal lede centret de kommende tre år.

”Big data berører i stigende grad alle dele af vores samfund, og det går utroligt stærkt. Mængden af data stiger hvert minut, og big data bruges i højere og højere grad til at træffe beslutninger, både i den offentlige og private sektor, og vil i fremtiden få stor indflydelse på mange dele af vores verden. Dette kan vi som samfund både drage fordel af og blive underlagt,” siger centerleder Henrik Bulskov og tilføjer:

”Beslutninger styret af data alene er helt sikkert ikke løsningen, og anvendelsen af data kræver, at andre vinkler også inddrages, så beslutningsgrundlaget bliver så nuanceret som muligt. Der er derfor brug for tværvidenskabelig forskning, der kan belyse og undersøge de mange muligheder, big data rummer, så vi sikrer, at beslutninger og teknologi baseret på data understøtter og udvikler i stedet for at ensrette og begrænse,” siger Henrik Bulskov.

Centre for Big Data er nedsat af Roskilde Universitets bestyrelse og prorektor og med midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.
”Vi glæder os til at bringe alle disse fantastiske forskere sammen på tværs af fagligheder og skabe en tværfaglig indgang til big data-forskning på RUC. Målet er at skabe nye forskningsfællesskaber og nye projekter, der kan bidrage til at skabe ny viden om big data. Det bliver ny viden, der også skal skabes i samarbejde med både virksomheder og offentlige og private institutioner,” siger vicecenterleder Jannie Møller Hartley.

Forskningscentret er fysisk placeret på Roskilde Universitetsbibliotek.