| Nyhed

RUC holder mulighed for eksamen på campus åben

​​​​​​​Så længe campus er lukket, gennemføres alle mundtlige eksaminer online. Men da semesterprojekternes afsluttende gruppeeksamen er centrale for RUC, holder man indtil videre muligheden for at afholde nogle af dem på RUC åben.
Studiemiljø - liv på campus


Mens al kursusundervisning på Roskilde Universitet vil blive gennemført som fjernundervisning resten af semestret, er det endnu muligt, at nogle af gruppeeksaminerne vil kunne afholdes på RUC.

Alle mundtlige eksaminer gennemføres som online-eksaminer, så længe RUC's campus er lukket - indtil videre frem til d. 10. maj. Men derfra er det endnu usikkert, om det bliver muligt at mødes på RUC.

Vicedirektør for Uddannelse og Studerende på RUC Maria Volf Lindhardt håber på, at campus snart kan åbne:

"På Roskilde Universitet lægger vi stor vægt på gruppeeksamen, og vi håber at kunne afholde projekt-gruppeeksaminerne fysisk på campus, hvis det bliver muligt. Vi ser tiden an, inden vi beslutter, om vi er nødt til at afholde alle eksaminer online. Bliver det tilfældet, vil vi selvfølgelig sikre de bedst mulige forhold for gennemførelse af også projekteksaminerne," siger Maria Volf Lindhardt.

Hun fortæller, at der arbejdes ud fra flere forskellige eksamensscenarier efter d. 10. maj. Et af dem er, at RUC påbegynder gradvis åbning med fortsat forsamlingsbegrænsning på 10 personer; i så fald vil man afholde gruppeeksaminerne i større lokaler end normalt, så alle deltagerne kan sidde med to meters afstand.

Alle studerende har pga. den uvante situation mulighed for at framelde sig sin kursuseksamen og i stedet gå til omprøve. Og også mulighed for at framelde sig projekteksamen og i stedet gennemføre denne i semestret efter. Hvis man framelder sig inden 5 hverdage før eksamen, bruger man ikke et eksamensforsøg.

Studielivet, som det former sig i nedlukningsperioden, er udfordrende for flere. Derfor har RUC oprettet en side med tilbud, studerende kan benytte, hvis de vil have redskaber til at øge studietrivsel eller bare generelt savner inspiration.

Mere information

For yderligere information kontakt:

- Maria Volf Lindhardt, vicedirektør for Uddannelse og Studerende, e-mail: volf@ruc.dk, mobil: 61 95 11 19

- Camilla Buchardt, pressemedarbejder, e-mail: camilbu@ruc.dk, mobil: 22 38 82 82