| Nyhed

RUC får 'betinget positiv institutionsakkreditering'

Akkrediteringsrådet anerkender RUC's kvalitetssystem, men påpeger visse mangler i relation til opfølgning. Akkrediteringsrådet følger således i første omgang indstillingen fra akkrediteringspanelet. Inden for tre år kan rådet træffe afgørelse om endelig positiv akkreditering.
kvadratroden


Roskilde Universitet har modtaget Akkrediteringsrådets afgørelse af 5. december om en 'betinget positiv institutionsakkreditering'.

Akkrediteringsrådet har "lagt vægt på, at hovedparten af institutionens kvalitetssikringssystem er velbeskrevet, velargumenteret og fungerer rimeligt i praksis, men at der er mindre velfungerende områder, som kræver opfølgning af RUC's kvalitetsindsatser."

Det bliver bl.a. fremhævet, at RUC har et dialogbaseret kvalitetssikringssystem, som identificerer udfordringer, og løbende involverer studerende, undervisere og eksterne interessenter i udviklingen af uddannelserne. Kvalitetssystemet karakteriseres samlet set som velfungerende. Der er en tydelig fordeling af ansvar og opgaver, og arbejdet med kvalitet er stærkt forankret. Kritikken går primært på manglende opfølgning i en række konkrete tilfælde.

”Vi tager kritikken til os og arbejder videre ud fra den. Vi har på RUC høje ambitioner om at uddanne selvstændigt, kritisk og eksperimenterende samtidig med, at vi skal leve op til de statslige krav, der i høj grad handler om dokumentation, sikring og systematisering,” siger RUC’s rektor Hanne Leth Andersen.

”Samlet set har det været en berigende proces for RUC at beskrive universitetets kvalitetskultur, og det har affødt en udbygning af det tværgående samarbejde mellem institutterne og RUC Administration, som har bevirket en yderligere forankring af kvalitetsarbejdet i alle led. Vi er ikke helt i mål, men vi er rigtig godt på vej,” siger rektor.

Akkrediteringsrådet vil kunne træffe afgørelse om endelig positiv akkreditering inden for tre år.

Mere information: 

For yderligere information kontakt rektor Hanne Leth Andersen, e-mail: ha@ruc.dk