| Nyhed

RUC byder velkommen til 1.670 nye studerende

De nye studerende har studiestart den 16. august.
Studerende i grupperum
Arkivfoto: Lisbeth Holten


Landet over har uddannelsessøgende fået tilbud om optagelse på landets uddannelser.

1.670 kommende studerende har fået besked om, at de er optaget på Roskilde Universitet, hvor man glæder sig til at tage imod de nye studerende.

Studiestarten vil foregå fysisk på RUC, og det glæder rektor Hanne Leth Andersen, at de studerendes vigtige faglige og sociale introduktion til uddannelserne ikke længere er begrænset af COVID-19.

”På RUC lægger vi meget vægt på den fysiske tilstedeværelse, på nærvær og dialog. Vores arbejdsform, den problemorienterede projektlæring, fungerer optimalt, når det faglige og det sociale spiller sammen. Derved får de studerende også de bedste kompetencer og bliver bedst forberedt til fremtidens arbejdsmarked,” siger Hanne Leth Andersen.

I år har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier afsat penge til en generel genstart af det gode studieliv efter COVID-19-situationen, og i den forbindelse er der blevet givet 2,6 mio. kr. til Roskilde Universitet.

Det er planen, at de 2,6 mio. kr. skal gå til udvidelse af semesterstart med ekstra tid til en række aktiviteter, der skal styrke fællesskabet mellem undervisere og studerende imellem, lokale aktiviteter på institutterne og understøttelse af studiemiljøtutorer og aktiviteter omkring frivillige studenterorganisationer.

I anden optagelsesrunde er der ledige pladser på Naturvidenskabelig Bachelor, Naturvidenskabelig International Bachelor, Humanistisk-Teknologisk Bachelor og Samfundsvidenskabelig Bachelor, og der er ansøgningsfrist den 8. august.

De nye studerende begynder på Roskilde Universitet mandag den 16. august.