| Nyhed

Roskilde Universitet indstillet til positiv akkreditering

Akkrediteringspanelet har netop indstillet Roskilde Universitet til positiv institutionsakkreditering.
Skilt på Roskilde Universitet
Foto: Carla Kjeldgaard Clausen

 

Universitetet arbejder rigtig godt med at sikre kvalitet i uddannelserne, og alle tager ansvar for den fortsatte udvikling af universitetets uddannelser. Sådan lyder vurderingen i indstillingen, som er blevet til efter en omfattende evalueringsproces. Akkrediteringspanelet har i foråret interviewet bl.a. studerende, undervisere og ledere, og hele processen har nu resulteret i en positiv vurdering af Roskilde Universitets arbejde med kvalitetssikring. Dermed er Roskilde Universitet indstillet til en positiv akkreditering hos Akkrediteringsrådet.  

Rektor Hanne Leth Andersen er meget glad for den positive indstilling:

"Den fine vurdering fra panelet er meget glædelig. Indstillingen fremhæver det store engagement og den ansvarlighed, som alle bidrager med i udviklingen af kvaliteten i uddannelserne på Roskilde Universitet. At få sådan en indstilling fra et ekspertpanel betyder utroligt meget for hele universitetet."


En sammenhængende kvalitetskultur

I indstillingen bliver der bl.a. lagt vægt på, at kvalitetssikring er en systematisk del af det daglige arbejde på Roskilde Universitet. Det er defineret i kvalitetssikringssystemet, hvordan kvalitetsarbejdet kommer til udtryk på alle niveauer af organisationen, og Roskilde Universitet har en kvalitetskultur, hvor kvalitetssikring og -udvikling er helt grundlæggende.

I akkrediteringsrapporten fremhæves det bl.a.: "Under sit besøg mødte panelet studerende, undervisere, studieledere, prodekaner, administrative medarbejdere og universitetsledelsen, som alle udviste et stort engagement i forhold til RUC’s uddannelser og den pædagogiske model (PPL), som kendetegner RUC. Panelet var i den forbindelse imponeret over, i hvor høj grad de alle bidrager til og tager ansvar for den fortsatte udvikling af RUC’s uddannelser”.


Akkrediteringens betydning

Institutionsakkreditering handler om at kunne vise, at man arbejder tilstrækkeligt godt med at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans. En positiv akkreditering giver institutionen mulighed for bl.a. at oprette nye uddannelser og justere de eksisterende.

Roskilde Universitet skal nu indgive høringssvar, og Akkrediteringsrådet skal dernæst på baggrund af indstillingen og høringssvaret træffe den endelige afgørelse om institutionsakkreditering i slutningen af året.